Việt Nam: 'Hiếm có' khi hai tướng quân đội cùng trong Bộ Chính trị

Tướng Phan Văn Giang tại mội hội nghị ở Hà Nội tháng Ba năm 2018
Chụp lại hình ảnh,

Tướng Phan Văn Giang tại mội hội nghị ở Hà Nội tháng Ba năm 2018

Đại hội Đảng XIII năm 2021 chứng kiến lần đầu tiên từ rất lâu, hai lãnh đạo quân đội cùng một lúc được bầu vào Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam.

Thượng tướng Phan Văn Giang, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng và Đại tướng Lương Cường, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, được bầu vào trong danh sách 18 thành viên Bộ Chính trị khóa mới nhất.

Bộ trưởng Quốc phòng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, sẽ nghỉ hưu.

Tại các Đại hội Đảng trước đây, theo truyền thống chỉ có người giữ chức Bộ trưởng Quốc phòng mới vào Bộ Chính trị.

Ví dụ Bộ trưởng quốc phòng Phùng Quang Thanh là thành viên quân đội duy nhất ở trong Bộ Chính trị khóa X và XI.

Bộ trưởng quốc phòng Phạm Văn Trà đại diện quân đội trong Bộ Chính trị khóa IX (2001-2006).

Giai đoạn ‘đặc biệt’ của khóa 7 (1991-1996) và khóa 8 (1996-2001)

Thời kỳ 1991-2001 chứng kiến việc số thành viên quân đội trong Bộ Chính trị vượt quá con số 1.

Tại Hội nghị toàn quốc giữa nhiệm kỳ của Ban Chấp hành Trung ương khóa VII (tháng 1-1994), ông Lê Khả Phiêu được bầu vào Bộ Chính trị.

Ông Phiêu lúc đó đang là Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam từ 1991.

Khi đó Bộ trưởng quốc phòng Đoàn Khuê đã là Ủy viên Bộ Chính trị từ Đại hội 7 năm 1991.

Năm 1996, xảy ra vụ án của ủy viên Bộ Chính trị Nguyễn Hà Phan, người mất chức Thường trực Ban Bí thư và bị khai trừ.

Sang Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 8 tháng 6/1996, cả hai ông Đoàn Khuê và Lê Khả Phiêu tiếp tục được bầu vào Bộ Chính trị.

Chụp lại hình ảnh,

Tướng Lương Cường thăm Ấn Độ năm 2017

Lúc này ông Phiêu được phân công làm Thường trực Bộ Chính trị kiêm Trưởng Ban Bảo vệ Chính trị nội bộ Trung ương.

Ngoài ra, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, kiêm Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Phạm Văn Trà, cũng được bầu vào Bộ Chính trị lúc này.

Như vậy, ở khóa 8 này, có ba thành viên quân đội ở trong Bộ Chính trị, tuy ông Phiêu sau đó được phân công làm Thường trực Bộ Chính trị.

Cuối năm 1997, xảy ra biến động khi Bộ trưởng quốc phòng Đoàn Khuê ốm, phải nghỉ hưu, để ông Phạm Văn Trà thay thế vào tháng 12 năm 1997.

Cũng tại Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương họp từ ngày 22 đến ngày 29-12-1997, ông Đỗ Mười chuyển giao chức vụ Tổng Bí thư, thay thế bằng ông Lê Khả Phiêu.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng suy tôn ba ông Đỗ Mười, Lê Đức Anh, Võ Văn Kiệt làm Cố vấn Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Tại hội nghị này, một thành viên quân đội nữa, Phạm Thanh Ngân, đang là phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, được bầu bổ sung vào Bộ Chính trị, cùng các ông Nguyễn Minh Triết, Phan Diễn và Nguyễn Phú Trọng.

Ông Phạm Thanh Ngân sau đó được phân công làm Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam cho tới năm 2001.

Như vậy, có thể thấy giai đoạn 1991-2001 có nhiều thành viên quân đội được bầu vào Bộ Chính trị vào lúc xảy ra nhiều biến động chính trị Việt Nam.

Từ 20 năm qua, từ Đại hội Đảng khóa 9 năm 2001 tới nay, chỉ có bộ trưởng quốc phòng được bầu vào Bộ Chính trị.

Như thế, việc hai vị tướng Phan Văn Giang và Lương Cường có mặt trong Bộ Chính trị khóa 13 năm 2021 là một diễn tiến thú vị thời bình.