PetroVietnam: Ông Nguyễn Vũ Trường Sơn có được bổ nhiệm lại?

Ông Nguyễn Vũ Trường Sơn năm 2018

Nguồn hình ảnh, Getty Images

Chụp lại hình ảnh,

Ông Nguyễn Vũ Trường Sơn năm 2018

Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp tại Hà Nội đang cân nhắc có bổ nhiệm lại ông Nguyễn Vũ Trường Sơn làm thành viên Hội đồng Thành viên PetroVietnam (PVN).

Ông Sơn từng là Tổng giám đốc PVN từ 2016 tới 2019, khi ông làm đơn từ chức.

Ông Sơn chính thức thôi đảm nhiệm vị trí Tổng giám đốc vào tháng 6/2019, song ông vẫn đảm nhiệm vị trí thành viên HĐTV PVN cho tới nay.

Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp đã đề nghị PVN gửi lại báo cáo trước ngày 16/3 về ông Sơn để cơ quan này xem xét.

Trong văn bản gửi PVN hôm 12/3, cơ quan này nói PVN cần rà soát tiêu chuẩn dựa theo Điều 36 Nghị định 159 về quản lý người giữ chức danh, chức vụ và người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

Điều 36 về Điều kiện bổ nhiệm lại, đặt ra tiêu chuẩn:

1. Người quản lý doanh nghiệp nhà nước, Kiểm soát viên hoàn thành nhiệm vụ trong thời hạn giữ chức vụ và vẫn đủ tiêu chuẩn chức danh, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong thời gian tới.

2. Doanh nghiệp có nhu cầu.

3. Có đủ sức khỏe để hoàn thành nhiệm vụ được giao do cơ quan y tế có thẩm quyền chứng nhận.

3. Không thuộc các trường hợp bị cấm đảm nhiệm chức vụ theo quy định của pháp luật.

4. Không trong thời hạn xử lý kỷ luật, đang bị điều tra, truy tố, xét xử. Trường hợp doanh nghiệp đang trong thời gian cơ quan có thẩm quyền thanh tra, kiểm tra thì cấp có thẩm quyền trao đổi với cơ quan thanh tra, kiểm tra về nhân sự được đề nghị bổ nhiệm lại trước khi quyết định.

5. Một cá nhân được bổ nhiệm làm Chủ tịch Hội đồng thành viên, thành viên Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty không quá 02 nhiệm kỳ tại một doanh nghiệp, trừ trường hợp đã có trên 15 năm làm việc liên tục tại doanh nghiệp đó trước khi được bổ nhiệm lần đầu.

Nguồn hình ảnh, Getty Images

Chụp lại hình ảnh,

Hà Nội hôm 14/3

Năm 2019, ông Sơn từ chức Tổng giám đốc PVN trong bối cảnh đang xảy ra điều tra một số “đại án” trong ngành dầu khí.

Báo Thanh Niên năm 2019 cho biết ông Nguyễn Vũ Trường Sơn được ông Đinh La Thăng (Chủ tịch PVN từ 2008-2011), đưa về làm Tổng giám đốc Tổng Công ty thăm dò Khai thác dầu khí (PVEP) năm 2009.

Trong giai đoạn làm Tổng giám đốc (2009-2012), ông Nguyễn Vũ Trường Sơn cùng Hội đồng thành viên PVEP được PVN giao cho triển khai hàng chục dự án góp vốn, thăm dò, khai thác dầu khí ở nước ngoài.

Trong đó xảy ra dự án gây tranh cãi là mỏ Junin2 ở Venezuela và dự án thăm dò lô 67 ở Peru.

Các dự án tranh cãi hầu hết đều được triển khai dưới thời của ông Nguyễn Vũ Trường Sơn, Tổng giám đốc PVEP.

Vì vậy được biết trong nội bộ ngành dầu khí, một số người tỏ ra băn khoăn khi ông Sơn, sau khi từ chức Tổng giám đốc PVN, vẫn là thành viên Hội đồng Thành viên của tập đoàn.

Sinh năm 1962 ở Quảng Trị, ông Sơn có trình độ Thạc sỹ Công nghệ Hệ thống - Đại học Kỹ thuật Hoàng Gia Melbourne (RMIT)- Úc.