Sách mới của George J. Veith muốn viết ‘công bằng hơn’ về ông Nguyễn Văn Thiệu

Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu năm 1972

Nguồn hình ảnh, Getty Images

Chụp lại hình ảnh,

Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu năm 1972

Một cuốn sách lịch sử, do George J. Veith bằng tiếng Anh, vừa ra mắt, phân tích 20 năm tồn tại của Việt Nam Cộng Hòa, và đặc biệt đưa Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu vào trung tâm sách.

Sách do Encouter Books ấn hành năm 2021, có tựa Drawn Swords in a Distant Land: South Vietnam's Shattered Dreams (Đấu Kiếm Vùng Đất Xa: Những Ước Mơ Tan Vỡ của Nam Việt Nam).

Ông George J. Veith từng nổi tiếng nhờ cuốn sách Black April - THE FALL OF SOUTH VIETNAM, 1973-75, in năm 2013.

Nhân vật chính trong sách là Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu (1923-2001), mà tác giả cho rằng ông cố gắng mô tả nhân vật này công bằng hơn các tư liệu trước đây.

Trong cuốn thông sử mới nhất, George Veith cho rằng ông Thiệu không phải là nhà độc tài “tham ô, xấu xa như phe Tả phản chiến miêu tả, cũng không phải là con rối của Mỹ”.

Tác giả khẳng định ông Nguyễn Văn Thiệu có hai mục tiêu chính.

Một là chiến thắng các đối thủ bằng mọi giá.

Hai là muốn xây dựng miền Nam thành nhà nước hiện đại, thoát nghèo và rồi sẽ tiến gần tới nền dân chủ.

Tác giả so sánh ông Thiệu có nhiều điểm gần gũi với Tưởng Giới Thạch ở Đài Loan và Park Chung-hee ở Hàn Quốc.

Ronald Reagan, thăm Sài Gòn trong tư cách đặc sứ của Tổng thống Richard Nixon năm 1971

Nguồn hình ảnh, Getty Images

Chụp lại hình ảnh,

Ronald Reagan, thăm Sài Gòn trong tư cách đặc sứ của Tổng thống Richard Nixon năm 1971

Ông nhận định chế độ Việt Nam Cộng Hòa muốn cùng lúc đạt hai mục tiêu: đánh bại Cộng sản và xây dựng nhà nước hiện đại.

Nhưng trong 20 năm tồn tại, Sài Gòn đã thất bại trong cả hai mục tiêu vì hai mục tiêu này gắn chặt với nhau, thua cái này thì cũng mất cái còn lại.

Điều quan trọng nhất là sau khi Mỹ rút năm 1973, Việt Nam Cộng Hòa không còn đủ sức mạnh quân sự và kinh tế.

Mặc dù không còn tồn tại, chế độ Việt Nam Cộng Hòa vẫn tiếp tục thu hút sự quan tâm của các sử gia.

Cuốn sách của George J. Veith là ví dụ mới nhất muốn xem xét lại lịch sử đẫm máu của miền Nam Việt Nam.

Xem thêm: