Vỏn vẹn bốn đứa trẻ trên hòn đảo toàn người già

Chỉ có 4 đứa trẻ trên đảo Nokdo của Hàn Quốc cùng khoảng 100 người lớn...

Dân số Hàn Quốc đang già hóa trong khi tỷ lệ sinh giảm. Người dân ở đây lo sợ rằng cứ đà này, hòn đảo sẽ thành đảo hoang...