Cập nhật :15:05 GMT - Thứ Năm, 5 Tháng 3, 2009

Nghị viên Madison Nguyễn tại vị

Media Player

Bạn cần Flash Player thích hợp để nghe/xem tin này

Tải xuống ấn bản Flash Player mới nhất

Chạy ở dạng khác

Cử tri tại thành phố San Jose, bang California, hôm thứ Tư 4/3 đi bỏ phiếu để truất nhiệm nghị viên gốc Việt Madison Nguyễn.

Nhà báo Bùi Văn Phú cho BBC biết kết quả được quận hạt công bố vào khuya tối thứ Tư cho thấy đa số, 55% phiếu bầu, không muốn cô Madison bị truất nhiệm.

Và Madison Nguyễn sẽ tại nhiệm cho tới cuối năm 2010, khi sẽ có một cuộc bầu cử mới.Bài được xem nhiều nhất

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.