Công nhân ngoại quốc và suy thoái kinh tế

Công nhân tại xưởng may

Người lao động di cư và người tị nạn sẽ trở thành một vấn đề tại Đông Nam Á trước tình trạng khủng hoảng kinh tế vùng và toàn cầu.

Công ăn việc làm mất đi và công nhân nước ngoài buộc phải hồi hương, theo một bài báo đăng trên tạp chí Asia Times số ra ngày 28 tháng Hai vừa qua.

Theo tác giả Brian McCartan trong bài ASEAN Rights and Wrongs đăng trên Asia Times. thì phúc trình của Tổ chức Lao động quốc tế, ILO, cho biết do nhiều nước Đông Nam Á phụ thuộc vào xuất khẩu các mặt hàng sản xuất, đầu tư nước ngoài trực tiếp và du lịch nên vùng này sẽ bị ảnh hường nặng nề trước tình trạng suy thoái tại các nước phát triển.

Đông Nam Á cũng sẽ chịu ảnh hưởng ngày càng gia tăng do kinh tế phát triển chậm hơn tại Trung Quốc và Ấn Độ.

Theo tổ chức International Organization for Migration, tổ chức Di trú quốc tế thuộc chi nhánh của Liên hiệp Quốc (LHQ), gọi tắt là IOM, thì tại Singapore, lao động ngoại quốc chiếm tới 30% lực lượng lao động, trong khi tại Malaysia thì cứ năm người lại có một người là lao động nước ngoài.

Năm 2007, Chương trình phát triển của LHQ ước tính là 90̀̀% lực lượng lao động nước ngoài của Miến Điện, trong số 1,6 triệu người trên toàn Đông Nam Á, đều tập trung ở Thái Lan.

Theo báo cáo của IOM năm 2008 thì hầu hết công nhân Lào và Cămpuchia làm việc tại Thái Lan và khoảng 59% trong tống số 2,3 triệu người Indonesia lao động tại nước ngoài làm việc rải rác ở khắp vùng này, chủ yếu là tại nước Malaysia giàu có hơn.

Thất nghiệp gia tăng

Các chuyên gia nhận thấy lao động nước ngoài sẽ những người đầu tiên bị mất việc trong thời gian suy thoái kinh tế.

Tại vùng Đông Nam Á, nơi phần lớn người di trú làm công việc lao động chân tay, điều đó có nghĩa là những công nhân đã đang sống với mức thu nhập thấp sẽ phải xoay xỏa với mức thu nhập thấp hơn trong những tháng tới.

Điều đó cũng đúng với các gia đình phụ thuộc vào tiền gửi từ nước ngoài, đặc biệt tại Philipin và Việt Nam.

Làn sóng người di trú hồi hương từ nước ngoài sẽ gây ra một áp lực mới đối với thị trường lao động của vùng, một thị trường vốn đã đang chịu áp lực do mức thất nghiệp gia tăng.

Trong bối cảnh nhiều người trong vùng đang sống ở mức nghèo đói theo tiêu chuẩn quốc tế, tại cả trong nước và ở nước ngoài, thì tình trạng thất nghiệp gia tăng trong vùng sẽ làm cho mức nghèo đói còn tồi tệ hơn và làm cho khoảng cách giàu nghèo càng rộng hơn.