Cập nhật :15:15 GMT - Thứ Tư, 11 Tháng 3, 2009

Trưởng Ban Dân tộc nói về dự án bauxite

Media Player

Bạn cần Flash Player thích hợp để nghe/xem tin này

Tải xuống ấn bản Flash Player mới nhất

Chạy ở dạng khác

Trong bối cảnh các tranh luận về dự án bauxite trên Tây Nguyên đang tiếp tục, BBC đã hỏi ý kiến nhiều người đang sinh sống trực tiếp tại Đắc Nông, nơi dự án sẽ diễn ra.

Tuần trước chúng tôi đã phát trên mạng và trên sóng ngắn phỏng vấn với một thầy giáo người M'Nong, một trong những sắc dân chính tại đây.

Phỏng vấn này là với ông K'Bốt, Trưởng Ban Dân Tộc Tỉnh Đắc Nông.


Bài được xem nhiều nhất

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.