Hội nghị Diên Hồng về văn hóa

Ngày hội văn hóa các dân tộc Việt Nam (ảnh VietnamNet)

Ngày văn hóa các dân tộc Việt Nam lần thứ nhất diễn ra trong hai ngày 18-19/04 tại khu du lịch Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội, với thông điệp tôn vinh và bảo vệ các giá trị văn hóa truyền thống.

Sự kiện này kết thúc với một 'Hội nghị Diên hồng về văn hóa', với chương trình nghệ thuật tổng hợp về văn hóa Việt Nam qua chiều dài lịch sử, để cổ súy việc xây dựng một "hệ ý thức quốc gia".

BBCVietnamese.com đã nói chuyện với nhà văn Nguyễn Khắc Phục, tác giả kịch bản của chương trình 'Diên Hồng về văn hóa'. Trước hết ông cho biết về ý tưởng của mình:

Nhà văn Nguyễn Khắc Phục: Văn hóa không phải là chuyện của một thời, không phải của một năm hay một ngày. Văn hóa cũng không phải của một vài người hay của một mệnh lệnh.

Văn hóa là cái giá đỡ cho một dân tộc, phải xây dựng hệ ý thức quốc gia, hệ giá trị văn hóa.

Từ thế kỷ thứ 13, nước Việt Nam đã có một Diên Hồng để có thể đánh thắng giặc Nguyên Mông. Giờ đây, trong một bối cảnh đặc biệt phức tạp, khi có các mưu toan xâm lấn lãnh thổ của nước ngoài, thậm chí cả hủy diệt văn hóa để đưa sự thống trị của các mẫu hình văn hóa khác, thì các dân tộc Việt Nam càng phải củng cố hệ giá trị và sức mạnh văn hóa của mình.

Diên Hồng văn hóa được tổ chức lần đầu tiên với ý nghĩa này.

BBC: Thưa ông, ý tưởng thì quan trọng và đẹp đẽ như vậy, nhưng liệu người tới xem hôm nay có cảm nhận được nó hay không?

Nhà văn Nguyễn Khắc Phục: Chúng tôi muốn tác động tới người xem, người tham dự hôm nay thông qua cảm hứng trước đã. Hy vọng họ sẽ có cảm hứng khi xem Ngày hội văn hóa.

Nhưng còn từ cảm hứng tới hành động, thành sức mạnh, thì riêng một lễ hội không thể làm nổi, một vài người cũng không thể làm được. Nó phải là thay đổi trong hệ thống, trước hết là hệ thống giáo dục.

BBC: Liệu cái mà ông gọi là Diên Hồng văn hóa đó, nó có thể lan ra được các lĩnh vực khác hay không, thưa ông?

Nhà văn Nguyễn Khắc Phục: Tất nhiên đây không phải là một sự lan truyền tức khắc và đơn giản. Nhưng nếu như Diên Hồng văn hóa tập hợp được sự đồng tình tham gia của đông đảo nhân dân, không phải vì một mệnh lệnh hành chính, thì nó sẽ có sức sống và lan tỏa sang các lĩnh vực khác.

Tôi ước mong nó lan tỏa sang hệ thống giáo dục, hệ thống cảm nhận các giá trị văn hóa mà hiện nay thế hệ trẻ Việt Nam đang rất cần. Những biểu hiện của giới trẻ gần đây làm cho người ta rất lo ngại, cách ứng xử, rồi thái độ vô trách nhiệm với cuộc sống, với xã hội...

Thực ra nó chỉ là hệ quả tất yếu của sự trì trệ về giáo dục, sự thiếu vắng những tấm gương đạo đức trong người lớn.

Tôi mong Diên Hồng văn hóa sẽ trở thành hành động, niềm tin, để thôi thúc người lớn và người có trách nhiệm thực thi trước bọn trẻ.

Tôi muốn nhấn mạnh tới khía cạnh lòng tin, mà tôi cho là nền tảng của giáo dục. Trò phải tin vào thầy, vào sách giáo khoa, thầy phải tin vào những điều mình giảng dạy, và xã hội phải đặt niềm tin vào nhà trường, nhưng không phải là sự áp đặt thiển cận.