'Sẽ đăng ký thềm lục địa đúng hạn'

Biển Đông
Image caption Biển Đông là khu vực còn nhiều tranh chấp giữa các quốc gia

Việt Nam chuẩn bị nộp hồ sơ đăng ký thềm lục địa mở rộng cho Ủy ban Ranh giới Thềm lục địa (Commission on the Limits of the Continental Shelf - CLCS) của Liên Hiệp Quốc trước thời hạn đặt ra là 13/05.

Ông Nguyễn Quang Vinh, Vụ trưởng vụ Biển thuộc Ban Biên giới Quốc gia, cho hay yêu cầu về thời hạn chắc chắn phải đạt được. Báo cáo đăng ký của Việt Nam có thể sẽ được nộp ngay trong tuần này.

Theo Công ước LHQ về Luật Biển 1982 (UNCLOS), mà Việt Nam đã phê chuẩn năm 1994, mỗi nước ven biển được hưởng một vùng đặc quyền kinh tế rộng tối đa là 200 hải lý tính từ đường cơ sở của nước đó.

UNCLOS cũng quy định là nếu thềm lục địa của nước ven biển kéo dài ra xa hơn 200 hải lý thì nước đó có đặc quyền khai thác tài nguyên dưới đáy biển trong một vùng bên ngoài 200 hải lý gọi là thềm lục địa mở rộng.

Hạn chót 13/05/2009 là để các nước đăng ký thềm lục địa mở rộng này nhằm khai thác tài nguyên biển trong khu vực đăng ký.

Tuy nhiên, ông Nguyễn Quang Vinh giải thích rằng báo cáo mà các nước nộp lúc này chỉ có tính khoa học thuần túy về địa chất, địa mạo để làm cơ sở cho các liên quan về sau, chứ không có giá trị phân định ranh giới.

Sau khi nhận được hồ sơ của quốc gia có biển, CLCS sẽ đưa ra khuyến nghị về ranh giới thềm lục địa mở rộng của nước này. Nếu nước này vạch ranh giới theo khuyến nghị đó thì ranh giới đó sẽ có tính chất ràng buộc vĩnh viễn.

Vùng có tranh chấp

Ông Vinh cũng nói, theo luật quốc tế, tất cả các quốc gia cảm thấy "có thể vươn ra ngoài vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý theo quy định của Liên Hiệp Quốc đều có thể đăng ký".

"Nhưng việc đăng ký này không phải nhằm để tạo tranh chấp với các nước khác."

Trong trường hợp có thể nảy sinh vấn đề, các quốc gia buộc phải bàn bạc với nhau vì "nếu hồ sơ của nước này bị nước khác phản đối thì sẽ không có giá trị".

Việt Nam đã thực hiện tham vấn các quốc gia có liên quan và được sự chuẩn thuận của Malaysia.

Ủy ban Ranh giới Thềm lục địa CLCS chỉ xét đăng ký cho vùng bị tranh chấp nếu tất cả những nước trong tranh chấp đồng thuận.

Tin liên quan

Kết nối Internet liên quan

BBC không chịu trách nhiệm nội dung các trang bên ngoài