Cập nhật: 12:33 GMT - thứ tư, 2 tháng 9, 2009

'Các đảng khác đều là phản động'

Media Player

Bạn cần mở JavaScript lên và cài phần mềm Flash Player mới nhất để nghe/xem.

Nghe/xem bằng Real Player hoặc Windows Media Player

Việt Nam đang kỷ niệm 64 năm Quốc khánh 2/09 và Cuộc Cách mạng tháng Tám, cũng như 40 năm di chúc của cố lãnh tụ Hồ Chí Minh.

Tuy nhiên, trong cuộc cách mạng giành độc lập này, ngoài Đảng Cộng sản ra, liệu đã có những thành phần, nhóm chính trị, đảng phái, nhân sỹ nào khác mà công sức đóng góp giành độc lập cho đất nước của họ đã không được nhắc tới hoặc không được đánh giá đúng mức?

Trong lúc việc nhìn nhận lại lịch sử Thế Chiến 2 đã và đang được tất cả các nước như Nga, Anh, Đức, Ba Lan v.v. thừa nhận là cần thiết, quan điểm tại Việt Nam hiện nay vẫn không đổi.

Đó là việc khẳng định vị trí độc tôn của đảng Cộng sản Việt Nam, coi các đảng phái khác tham gia chính quyền năm 1945-46 là "phản động".

Hoặc chỉ công nhận các đảng như Dân chủ và Xã hội thực chất là do "đảng Cộng sản lập ra", chứ không hề có vai trò "đối lập nào cả.và Dân

Trả lời BBC từ Hà Nội, Giáo sư Nguyễn Trọng Phúc, thuộc Học viện Chính trị Quốc gia, nguyên Viện trưởng Viện lịch sử Đảng xác nhận cách nhìn ngày 2/09/1945 không thay đổi đó.

Bài được xem nhiều nhất

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.