Cập nhật: 15:07 GMT - thứ sáu, 14 tháng 5, 2010

Phản ứng về việc Đức cha Kiệt từ chức

Media Player

Bạn cần mở JavaScript lên và cài phần mềm Flash Player mới nhất để nghe/xem.

Nghe/xem bằng Real Player hoặc Windows Media Player

Giáo Hoàng Benedict XVI đã nhận đơn từ chức của Đức Tổng Giám Mục Hà Nội Giuse Ngô Quang Kiệt vì lý do sức khoẻ. Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Nhơn được Giáo hoàng bổ nhiệm làm TGM Phó hồi tháng qua đương nhiên lên kế vị.

BBC đã hỏi ý kiến của hai giáo dân ở Hà Nội khi nghe tin.

Trong khi đó, nói chuyện từ Hà Nội, luật sư bất đồng chính kiến và cũng là một tín đồ Công giáo, Lê Quốc Quân, có nhận định.

Bài được xem nhiều nhất

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.