Việt Nam là điểm đến đầu tư tốt

Theo báo cáo mới công bố trong tháng này của Cơ quan Thương mại và Đầu tư Anh quốc và Trung tâm Thông tin kinh tế thuộc tập đoàn Economist, thì các nhà đầu tư trên thế giới đã xác định Việt Nam là một trong những thị trường hàng đầu.

Đây là năm thứ ba liên tiếp Việt Nam được các nhà đầu tư quốc tế chọn là thị trường hàng đầu nằm ngoài các nước BRIC (tức Brazil, Nga, Ấn Độ và Trung Quốc).

Báo cáo “Kỳ vọng lớn: Kinh doanh với các thị trường đang nổi” dựa trên một khảo sát với hơn 520 lãnh đạo cao cấp doanh nghiệp trên toàn cầu ở tất cả mọi lĩnh vực. Tất cả những người được hỏi đều cho biết họ sẵn sàng kinh doanh ở các thị trường đang nổi hoặc đang lên kế hoạch kinh doanh tại đây trong vòng hai năm tới.

Theo khảo sát này, trên cả các nước BRIC, Việt Nam được bình chọn là điểm đầu tư số một trong ba năm qua.

Vẫn theo khảo sát này, ba thị trường hàng đầu cho các nhà đầu tư trong vòng hai năm tới là Trung Quốc (20%), Việt Nam (19%), và Ấn Độ (18%).

Bên cạnh các nước BRIC, thị trường đang nổi được xếp hạng theo bảng so sánh với năm 2008 và 2009: