Giảm tỷ lệ hộ nghèo ở Việt Nam

Cảnh ở Hà Nội

Bộ Lao động-Thương binh-Xã hội nói tỷ lệ hộ nghèo ở Việt Nam đã giảm xuống 9,45% trong năm 2010 từ mức 22% năm 2005.

Con số này được đưa ra tại một hội thảo vừa được Bộ LĐ-TB-XH tổ chức ở Hà Nội.

Tỷ lệ giảm nghèo như vậy đã vượt quá mục tiêu 10% mà Quốc hội đề ra.

Tuy nhiên, đây là cách tính đói nghèo theo chuẩn cũ.

Theo chuẩn quốc gia hiện hành, người có thu nhập dưới 200.000 đồng/tháng ở nông thôn và 260.000 đồng ở thành thị thì bị liệt vào diện nghèo.

Đã có nhiều tranh luận về định nghĩa về chuẩn nghèo ở Việt Nam, vì tỷ lệ đói nghèo phụ thuộc vào điều này.

Bộ LĐ-TB-XH nay đề xuất ra chuẩn nghèo mới là thu nhập bình quân của người dân hu vực nông thôn là dưới 400.000 đồng/người/tháng và khu vực thành thị dưới 500.000 đồng/người/tháng.

Nếu tính theo chuẩn mới này, thì năm 2011, tỷ lệ hộ nghèo dự tính lại là 15%.

Tăng tính bền vững

Thứ trưởng Nguyễn Trọng Đàm được dẫn lời cho hay tỷ lệ hộ nghèo ở Việt Nam trong thời kỳ 2005-2010 giảm mỗi năm chừng 2%-3%.

Thế nhưng có nhận xét rằng công cuộc xóa đói giảm nghèo ở Việt Nam chưa bền vững và khoảng cách chênh lệch giàu-nghèo ngày càng dãn rộng.

Ban chỉ đạo Chương trình Mục tiêu Quốc gia về giảm nghèo cũng nhận xét tại hội thảo, rằng "các chương trình còn chồng chéo, chia cắt, thiếu thống nhất về cơ chế, chính sách, nguồn lực nên hiệu quả chưa cao, chưa minh bạch giữa chính sách giảm nghèo với chính sách an sinh xã hội".

Chính phủ Việt Nam hiện đang xây dựng Định hướng giảm nghèo giai đoạn 2011-2020 với mục tiêu giảm số hộ nghèo còn 4%-5% vào năm 2020.

Các trọng tâm của định hướng sẽ bao gồm phát triển kinh tế, xây dựng cơ sở hạ tầng, cải thiện chất lượng cuộc sống ở các vùng có khó khăn và hạn chế tái nghèo.

Tin liên quan