Chính phủ cho Vinashin vay không lãi

Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam (Vinashin) cho biết trong một thông cáo đăng trên trang mạng của tập đoàn rằng Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã ký quyết định về việc cho doanh nghiệp và Tổng công ty Hàng hải Việt Nam

vay không lãi để chi trả nợ tiền lương, nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm, tạo việc làm, học nghề.

Mức vay tối đa bằng số kinh phí chi trả các khoản nợ này tính đến ngày 31/10/2010 và thời kỳ tiếp theo đến hết ngày 31-12-2011. Lãi suất cho vay bằng 0%.

Đây là thêm một bước trong kế hoạch của chính phủ nhằm giúp tập đoàn đang nợ ít nhất 4,4 tỉ USD vốn gây lo ngại cho ổn định kinh tế của Việt Nam.

Các nhà đầu tư và quan sát viên còn sợ đây chỉ mới là một trong các vấn đề của hệ thống công ty nhà nước. Các công ty sắp hạng tín dụng đều tính đến chuyện này khi hạ mức của Việt Nam.

Tuần trước báo chí Việt Nam trích nguồn từ Bộ Tài chính nói Vinashin được gia hạn đến cuối năm 2011 đối với ''nguyên liệu, vật tư, máy móc thiết bị do các doanh nghiệp thuộc Vinashin nhập khẩu hoặc nhập ủy thác phục vụ các hợp đồng đóng tàu bị hủy sẽ được gia hạn nộp thuế nhập khẩu và VAT''.

Nhưng Vinashin đã không gia hạn được nợ nước ngoài - 60 triệu USD đầu của 600 triệu USD do Credit Suisse dàn xếp năm 2007.

Truyền thông trong nước cũng nói về điều họ gọi là Vinashin nay đã thực hiện xong bước một của đề án tái cấu trúc là đã chuyển giao nguyên trạng một số đơn vị vận tải và khu công nghiệp cho Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam và Tổng công ty Hàng hải Việt Nam.

Việc chuyển giao này gồm có bẩy công ty con, 23 công ty cháu và năm dự án, với 5.137 người lao động được chuyển giao cho Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam và Tổng công ty Hàng hải Việt Nam.

Theo đề án Vinashin được Thủ tướng Chính phủ duyệt, việc tái cấu trúc đợt hai tiếp tục được thực hiện theo hướng tinh giản bộ máy và việc tái cơ cấu này được thực hiện từ tháng 11/2010 và dự kiến kết thúc vào năm 2013.

Tin liên quan