Ông Lê Hồng Anh chỉ đạo lý luận

Ông Lê Hồng Anh
Chụp lại hình ảnh,

Ông Lê Hồng Anh nay là Thường trực Ban Bí thư

Đại tướng công an Lê Hồng Anh đề nghị các nhà lý luận của Đảng 'thảo luận dân chủ' để làm sáng tỏ các vấn đề lý luận về chủ nghĩa xã hội trong bối cảnh thực tế thúc đẩy đảng cầm quyền phải lý giải nhiều vấn đề của Việt Nam.

Ở cương vị thường trực Ban Bí thư của Trung ương Đảng, ông Lê Hồng Anh, người được cho là do Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đưa lên, đã tổng kết nhiệm kỳ năm năm của Hội đồng lý luận trung ương hôm 27/8 ở trụ sở báo Nhân dân tại Hà Nội.

"Dân chủ trong thảo luận, tranh luận khoa học sẽ làm sáng tỏ nhiều vấn đề mà cuộc sống đang đặt ra," Lê Hồng Anh được trích lời phát biểu trong phiên họp.

Ông cũng thừa nhận rằng "Nếu không có dân chủ trong thảo luận… thì khoa học không thể phát triển".

Vẫn chưa rõ về chủ nghĩa xã hội?

Ngoài ông Lê Hồng Anh còn hai ủy viên Bộ chính trị khác là ông Tô Huy Rứa và ông Đinh Thế Huynh cho thấy tầm quan trọng của vấn đề lý luận với ban lãnh đạo nhiệm kỳ mới sau một loạt sắp xếp lại về tổ chức Đảng, Quốc hội và Chính phủ từ Đại hội Đảng hồi đầu năm tới nay.

Thường trực Ban bí thư Lê Hồng Anh dẫn chứng là "nhiều vấn đề mới…đã được phát hiện", thông qua "dân chủ bàn bạc… và khảo sát thực tế" trong quá trình tổng kết 20 năm đổi mới kinh tế từ năm 1991.

Ông nói việc các nhà nghiên cứu được phép tự do nêu ý kiến sẽ giúp khắc phục những hiện tượng bảo thủ, trì trệ, giáo điều trong nghiên cứu khoa học và ‘mở đường cho cái mới, cái tiến bộ’ phát triển.

Tổng kết nhiệm kỳ của Hội đồng lý luận trung ương từ năm 2006 đến nay, ông Anh nêu rõ hội đồng đã làm rõ thêm về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của Việt Nam và Nhà nước pháp quyền 'xã hội chủ nghĩa của nhân dân do Đảng lãnh đạo'.

Tuy nhiên hiện chưa rõ các vấn đề mới về "văn hóa, xã hội, tư tưởng, lý luận, báo chí trong tình hình hiện nay" mà ông Lê Hồng Anh khen ngợi là gì.

Thời gian qua, Đảng Cộng sản Việt Nam tăng cường chỉnh đốn truyền thông chính thống trong bối cảnh các trang mạng tự do ngày càng phát triển mạnh.

Với vài triệu blogger cá nhân và con số người dùng Internet tăng nhanh vào loại nhất châu Á, việc kiểm soát các luồng thông tin trong và ngoài nước ngày càng khó khăn.

Các trí thức Việt Nam và nhiều giới khác đang đề nghị sửa đổi Hiến pháp để phù hợp với nhu cầu cải cách hành chính, pháp luật và hội nhập.

Các tiết ḷô từ điện thư của giới ngoại giao Mỹ từ Việt Nam do Wikileaks tung ra cũng cho thấy nội bộ giới cầm quyền cho chia rẽ mạnh về đường lối phát triển đất nước.

Tranh chấp biển đảo với Trung Quốc, nhu cầu dân chủ hóa xã hội, chống tham nhũng đều được xã hội Việt Nam bàn thảo rộng rãi, bất kể Đảng cộng sản muốn hay không.

Trong một cuộc gặp hôm 18/8, Trung tướng công an Trần Đại Quang đã yêu cầu ngành báo chí cộng tác chặt chẽ với an ninh vì nhu cầu kiểm soát đó.

Hôm 27/8, báo Quân Đội Nhân Dân có bài phê phán cách tư duy "bảo vệ an ninh Biển Đông" trước Trung Quốc bằng cách thay đổi thể chế sang dân chủ và liên kết chặt với Phương Tây.

Những điều này cho thấy Việt Nam đang đứng trước một bước ngoặt về tư duy với các xu hướng đòi cải cách triệt để tích hợp lại từ nhiều luồng khác nhau, tạo sức ép lên Đảng cầm quyền.

Nay, ông Lê Hồng Anh khen ngợi Hội đồng lý luận trung ương đã nghiên cứu và đề xuất những luận cứ đấu tranh với các quan điểm "sai trái với đường lối, quan điểm của Đảng" trên lĩnh vực dân chủ, nhân quyền.

Ông cho biết là Hội đồng lý luận trung ương đã phối hợp tốt với nhiều cơ quan khác nhau để thực hiện cuộc đấu tranh trên mặt trận tư tưởng, bao gồm các cơ quan báo chí, truyền thông, quân đội, công an, Ban tuyên giáo, Ban đối ngoại và Học viện chính trị quốc gia.

Đại tướng Lê Hồng Anh cũng giao một số nhiệm vụ cho Hội đồng trong năm năm tới là tiếp tục làm rõ thêm nữa những vấn đề lý luận cơ bản và cung cấp luận cứ cho công tác sửa đổi Hiến pháp.

Hội đồng lý luận trung ương là cơ quan đầu não nghiên cứu của Đảng Cộng sản Việt Nam được thành lập năm năm trước đây theo quyết định của Bộ chính trị do cựu Tổng bí thư Nông Đức Mạnh ký để bảo vệ lý thuyết Leninist trước những luận cứ phản bác lại ngày càng gia tăng ngay tại Việt Nam.

Đương kim Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã từng là chủ tịch hội đồng.