Nhấn mạnh lại 19 điều cấm Đảng viên

Hình minh họa Bản quyền hình ảnh Reuters
Image caption Đảng Cộng sản nói cần tăng cường kỷ cương, kỷ luật của Đảng

Truyền thông nhà nước đưa tin các đại biểu dự hội nghị chỉnh đốn Đảng ở Hà Nội đã được nghe "Hướng dẫn thực hiện quy định về những điều đảng viên không được làm".

Toàn văn Quy định số 47-QĐ/TW được đăng lại trên các báo gây chú ý cho dư luận, mặc dù nó đã được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ký ban hành từ tháng 11 năm ngoái.

Nội dung của quy định này nhằm mục đích “tăng cường kỷ cương, kỷ luật của Đảng và giữ gìn phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, tính tiền phong gương mẫu của đảng viên".

Đảng viên 'cũng là công dân'

Bình luận với BBC, ông Vũ Cao Quận, người có hơn 40 năm tuổi Đảng nhưng đã ra khỏi Đảng Cộng sản, cho rằng “Đảng viên cũng là công dân” thì nên lấy pháp luật làm trọng.

“Một người dân của một nước thì nên lấy pháp luật của nước mình làm cao nhất, quy định nào người dân được làm thì được làm."

"Không nhất thiết phải cấm Đảng viên vì Đảng viên cũng là người dân, phải thực hiện nghĩa vụ người dân với Tổ quốc.”

Ông Quận chia sẻ kinh nghiệm hồi còn là Đảng viên: "Trước kia khi còn ở trong Đảng, quy định ra như thế nào thì Đảng viên phải chấp hành như thế nhưng trong bụng họ làm khác và họ nghĩ khác.”

“Đến bây giờ cũng thế thôi và không có gì thay đổi cả," ông nhận xét.

Ông cho biết “bộ phận suy thoái của Đảng viên tuy chỉ là một bộ phận nhỏ” nhưng “suốt một nửa thế kỷ diệt không hết.”

“Những cuộc vận động kiểu này đã làm hơn nửa thế kỷ, làm ráo riết, làm nghiêm khắc, nhưng suy thoái không mất đi mà còn mạnh mẽ hơn.”

Xâm phạm tự do?

19 điều quy định Đảng viên không được làm muốn thể hiện nỗ lực chống tham nhũng, quan liêu trong nội bộ Đảng Cộng sản.

Nói với BBC từ Hà Nội, luật sư bất đồng chính kiến Lê Quốc Quân nói đây là quy định nội bộ riêng của Đảng Cộng sản.

Nhưng ông cho rằng "nó vi phạm rất nhiều các quy định đơn giản của con người".

“Trong đó, đặc biệt là việc cấm quyền tự do tư tưởng và quyền tự do bày tỏ chính kiến, bày tỏ quan điểm.”

“Đảng viên không được làm điều này, điều kia như tham dự biểu tình hoặc liên quan đến tổ chức, hội họp,” ông nói thêm.

Điều 2 của quy định cấm đảng viên "cung cấp, để lộ, làm mất hoặc viết bài, đăng những thông tin, tài liệu bí mật của Đảng và Nhà nước hoặc những việc chưa được phép công bố".

Tiếp liền sau đó, điều 3 cấm người trong Đảng "sáng tác, sản xuất, tàng trữ, tán phát các tác phẩm, công trình văn học, nghệ thuật không lành mạnh", và cũng cấm "tán phát bài viết, hồi ký không đúng sự thật".

Theo điều 6, đảng viên không được "tổ chức, tham gia các hội trái quy định của pháp luật; biểu tình, tập trung đông người gây mất an ninh, trật tự".

Quy định nói những đảng viên vi phạm "phải được xử lý công minh, chính xác, kịp thời theo quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước”.

Tin liên quan