Đảng nói đất ‘là nguồn sống của dân’

Bản quyền hình ảnh AP
Image caption Đất nông nghiệp đang được sử dụng vào nhiều mục đích khác.

Tóm lược lại các nét chính về chính sách đất đai nêu ra ở Hội nghị Trung ương Đảng vừa kết thúc, báo Quân đội Nhân dân bài nói rằng ở Việt Nam đất là “nguồn sống của nhân dân, tài sản, nguồn lực to lớn của đất nước”.

Nhưng bài báo hôm thứ Tư trên mạng của tờ báo quân đội nhấn mạnh lại quan điểm chính thống rằng người dân sử dụng đất chỉ có quyền sử dụng đất và có nhiều nghĩa vụ với nhà nước, kể cả nghĩa vụ "chấp hành quyết định thu hồi đất".

Tờ báo vốn thường nêu quan điểm chính thống của Đảng Cộng sản cầm quyền tại Việt Nam đã thừa nhận thực tế gần đây có nhiều “điểm nóng” về đất đai tại các địa phương và nói đến chính sách bồi thường sao cho hài hòa, hợp lý.

Lý do là “do công tác quản lý nhà nước về đất đai còn nhiều bất cập”, và nhận thức chưa kịp thời về quyền sở hữu và quyền sử dụng.

Ngoài ra còn có lý do "công tác đền bù, giải phóng mặt bằng, xác định giá đất, hỗ trợ tái định cư mỗi khi phải thu hồi đất rất khó khăn".

Nhưng nay, theo Quân đội Nhân dân, Hội nghị Trung ương 5 đã “nhận thức rõ ràng hơn và quy định rành mạch hơn sự khác nhau giữa quyền sở hữu đất và quyền sử dụng đất”.

Bài báo trích văn kiện của Đảng Cộng sản rằng ở Việt Nam, nhà nước là người đại diện sở hữu về đất.

Ngoài ra, Đảng cầm quyền tại Việt Nam cũng đã nhận thức rõ hơn sự khác biệt giữa “quyền và trách nhiệm của Nhà nước với quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đối với từng loại đất”.

"Sở hữu toàn dân"

Bản quyền hình ảnh Getty
Image caption Giới lãnh đạo Việt Nam dường như có cùng quan điểm về quyền sở hữu đất.

Nay, Hội nghị 5 của Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, khóa XI, sau khi họp kín chín ngày đã tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (Khóa IX), có tên là “Tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”.

Tuy vậy, nghị quyết cũng không nói gì hơn về quyền sở hữu đất mà ở Việt Nam nằm trong tay sự quản lý của Nhà nước, dù trên danh nghĩa là “sở hữu toàn dân”.

Ngôn từ của bài hôm 16/5 của tờ Quân đội Nhân dân vẫn nhấn mạnh hơn về các nghĩa vụ của người sử dụng đất hơn là nghiêng về phía các quyền của họ.

Chẳng hạn câu từ trong bài viết rằng “người sử dụng đất được có một số quyền theo quy định của pháp luật và được bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất”,

Nhưng người sử dụng đất có một loạt nghĩa vụ, từ “nghĩa vụ chấp hành pháp luật về đất đai, sử dụng đất đúng mục đích, tuân thủ quy hoạch” đến nghĩa vụ “chấp hành quyết định thu hồi đất của Nhà nước”.

Bài báo không nói đến vụ Ecopark, vốn là lần đầu tiên tại Việt Nam, chính quyền dùng một số lượng đông đảo công an, kể cả từ Bộ Công an, xuống triển khai chiến dịch "cưỡng chế đất" cho một công trình của tư nhân ở Văn Giang, Hưng Yên hôm 24/4.

Tuy vậy, tờ Quân đội Nhân dân nhắc đên nhu cầu "phát triển lành mạnh thị trường bất động sản, trong đó có quyền sử dụng đất, bảo đảm hài hòa lợi ích của Nhà nước, người dân và nhà đầu tư", vốn được Tổng Bí thư Đảng Nguyễn Phú Trọng nêu ra.

Các vụ cưỡng chế đất của nông dân ở Tiên Lãng, Văn Giang, Vụ Bản vừa qua đã gây chấn động dư luận trong và ngoài nước, đặt ra câu hỏi trong nhiều giới về chính sách đất đai tại Việt Nam.

Tin liên quan