Tiến sỹ Diện 'cực lực phản đối' Hà Nội

Cập nhật: 18:47 GMT - thứ năm, 16 tháng 8, 2012
Tiến sỹ Diện

Tiến sỹ Diện nói ông đang cân nhắc khiếu nại hoặc khởi kiện quyết định phạt hành chính đối với ông

Tiến sỹ Nguyễn Xuân Diện đã lên tếng phản đối quyết định xử phạt ông hơn bảy triệu đồng vì 'lợi dụng' internet gây ảnh hưởng xấu tới an ninh trật tự.

Trong tuyên bố được đăng trên blog basam hôm 16/8 và được chính ông Diện Bấm đăng lại, vị Tiến sỹ nói:

"Tôi cực lực phản đối QĐ xử phạt số 70/QĐ.XPVPHC của Chánh Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội Nguyễn Văn Minh.

"Tôi phản đối quy chụp, vu khống của Đoàn thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội đối với tôi.

"Trong quá trình làm việc, Đoàn thanh tra đã không hề xuất trình được bất cứ bằng cứ nào về việc “lợi dụng trang thông tin điện tử cá nhân để cung cấp thông tin” đ㠓gây phương hại đến trật tự an toàn xã hội”.

"Tôi sẽ xem xét để khiếu nại hoặc khởi kiện đối với Quyết định này”.

'Cưỡng chế'

Trong quyết định xử phạt ban hành hôm 6/8, Tiến sỹ Diện cũng bị cáo buộc "gây khó khăn cho hoạt động của Đoàn thanh tra" thành phố Hà Nội.

Sở Thông tin và Truyền thông cũng tuyên bố trong quyết định xử phạt:

"Ông Nguyễn Xuân Diện phải nghiêm chỉnh chấp hành Quyết định xử phạt trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày được giao Quyết định xử phạt.

"Quá thời hạn trên, nếu ông Nguyễn Xuân Diện cố tình không chấp hành Quyết định xử phạt thì bị cưỡng chế thi hành và phải chịu mọi phí tổn cho việc tổ chức cưỡng chế."

Quyết định do Chánh thanh tra Nguyễn Văn Minh ký cũng nói ông Diện có quyền khiếu nại nhưng điều này "không làm đình chỉ việc thi hành quyết định xử phạt".

BBC chưa liên hệ đươc với Tiến sỹ Diện để hỏi rõ khi nào ông nhận được quyết định xử phạt và liệu ông có thi hành quyết định này hay không.

Thêm về tin này

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.