Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

TS Koh: 'Đi nhanh phải đi từ từ'

Tiến sỹ David Koh từ Viên Nghiên cứu Đông Nam Á ở Singapore nói Việt Nam đã chịu hậu quả như hiện nay vì muốn phát triển nhanh.

Bình luận về Hội nghị Trung ương 6, ông nói đường hướng đi sắp tới của Việt Nam quan trọng hơn tốc độ.

Vị Tiến sỹ cũng nhận định các lãnh đạo Việt Nam đều có khả năng trở thành nhà cải cách nếu họ thấy cần thiết và có lợi ích trong đó.