Bỏ phiếu tín nhiệm với 49 lãnh đạo

Cập nhật: 05:18 GMT - thứ tư, 12 tháng 12, 2012
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng

Quốc hội VN đã thông qua nghị quyết về bỏ phiếu tín nhiệm

Băt đầu từ kỳ họp thứ 5, Quốc hội Khóa XIII, vào tháng 5/2013, sẽ có bỏ phiếu tín nhiệm cho 49 vị trí lãnh đạo cao nhất Việt Nam.

Nội dung này đã được chính thức thông qua và công bố trong kỳ họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội lần thứ 13, vừa khai mạc sáng thứ Ba 11/12 tại Hà Nội.

Trong các vị lãnh đạo được tổ chức lấy phiếu tín nhiệm, có Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng, các cấp phó của các vị trên, các bộ trưởng, chánh án Tòa ́an Nhân dân Tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao và Tổng kiểm toán nhà nước.

Kết quả bỏ phiếu sẽ được công khai ngay sau đó tại Quốc hội.

Thực ra quyết định lấy phiếu tín nhiệm các lãnh đạo cao cấp đã được toàn thể Quốc hội thông qua trong một nghị quyết hồi tháng 11 vừa qua.

Nghị quyết này cũng đề ra quy trình tự xin từ chức hoặc bị bãi nhiệm cho các quan chức, lãnh đạo cao cấp, tùy vào mức độ tín nhiệm họ đạt được tại Quốc hội.

Theo đó, người có quá nửa tổng số đại biểu Quốc hội đánh giá tín nhiệm thấp thì có thể xin từ chức.

Người có trên hai phần ba tổng số đại biểu Quốc hội đánh giá tín nhiệm thấp hoặc hai năm liên tiếp có quá nửa tổng số đại biểu Quốc hội đánh giá tín nhiệm thấp thì Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình Quốc hội bỏ phiếu tín nhiệm để bãi nhiệm.

Việc bỏ phiếu tín nhiệm, tuy chưa ghi vào Hiến pháp mà chỉ quy định trong một nghị quyết của Quốc hội, cũng được đánh giá là bước tiến gần hơn tới thể chế pháp quyền.

Thế nhưng vẫn còn nhiều câu hỏi về tính thực chất của việc bỏ phiếu tín nhiệm.

Kỳ họp thứ 13 Thường vụ Quốc hội sẽ kéo dài tới 14/12.

Thêm về tin này

Chủ đề liên quan

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.