Đám ma cán bộ 'cần giảm chi tối đa'

Cập nhật: 17:09 GMT - thứ sáu, 21 tháng 12, 2012

Thủ tướng Việt Nam, ông Nguyễn Tấn Dũng ra nghị định về tổ chức tang lễ cho cán bộ công chức sao cho trang trọng văn minh mà tiết kiệm để phù hợp với điều kiện kinh tế.

Nghị định ra vào đầu tuần này nói về việc hạn chế, từng bước loại bỏ những tập quán lạc hậu, mê tín dị đoan, phô trương, lãng phí.

Nghị định đối với cán bộ, công chức, viên chức đang làm việc hoặc nghỉ hưu khi từ trần này cũng nói về việc không rắc vàng mã và đốt và các loại tiền do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phát hành và ngoại tệ.

Tổ chức tang lễ xa xỉ là chuyện thường thấy ở Việt Nam và một số quan chức nghi ngờ về tính khả thi của luật lệ mới cũng như liệu chính phủ có thể thực hiện được hay không, hãng thông tấn AFP bình luận.

"Giới lập pháp tại Việt Nam giỏi soạn thảo các văn bản nhưng một số qui định là khá bất thực tiễn”, sỹ quan công an Nguyễn Qu‎y Dũng, 52 tuổi nói với hãng thông tấn này.

Điều 9 của Nghị định này (105/2012/NĐ-CP) cũng qui định về việc đăng tin trên các phương tiện truyền thông trong Lễ Quốc tang.

“Khi chưa có thông báo chính thức của Ban Tổ chức Lễ tang, các phương tiện thông tin đại chúng chỉ được đưa tin vắn tắt về việc từ trần.

“Sau khi thành lập Ban Tổ chức Lễ tang và việc tổ chức lễ tang được chính thức công bố, các phương tiện thông tin đại chúng mới được đưa tin buồn, đăng bài viết giới thiệu về người từ trần’’

"Bình Dương làm gương cả nước"

"Không thấy nói gì về việc tiền phúng đám ma trong qui định đó"

Trần Văn Nam, Phó Chủ tịch Tình Bình Dương

Nghị định của Thủ tướng Việt Nam được ban hành vài tháng sau khi vào tháng 9 năm nay chính quyền tỉnh Bình Dương ban hành quy định các cơ quan, đoàn thể, cán bộ công chức không mang theo vòng hoa khi đi viếng đám tang nhằm tránh lãng phí.

Riêng thời gian tổ chức tiệc cưới, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương quy định không được làm ảnh hưởng đến thời gian lao động của Nhà nước bằng cách chỉ mời khách dự tiệc cưới trong phạm vi gia đình, họ tộc thân thích, bạn bè, đồng nghiệp thân thiết.

Tuy nhiên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương, ông Trần Văn Nam nói với BBC tiếng Việt rằng qui định này của tỉnh không đề cập tới thực trạng mang tiền phúng cho đám ma và tiền mừng cho đám cưới.

Ông Nam nói văn bản "cũng chỉ nhằm tuyên truyền giáo dục còn không có chế tài, tức là không phải là cấm".

Tuy nhiên ông ông cho BBC biết thêm rằng “Theo quan sát của tôi thì thấy có tác dụng, có thay đổi, và dư luận đánh giá và hoan nghênh mặc dù có ‎y kiến trái chiều”.

Thêm về tin này

Chủ đề liên quan

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.