Hà Nội 'không có lãnh đạo yếu kém'

Cập nhật: 09:20 GMT - thứ tư, 9 tháng 1, 2013
Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị

Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị nói kết quả lấy tín nhiệm 'động viên khích lệ là nhiều'

Cuộc lấy phiếu tín nhiệm đầu tiên đối với 20 lãnh đạo chủ chốt ở Hà Nội cho kết quả "không ai bị đánh giá là yếu kém".

Ban Chấp hành Đảng bộ Hà Nội vừa tổ chức Hội nghị lần thứ 11 hôm 8/1, trong đó có phiên lấy phiếu tín nhiệm lần đầu tiên trong quá trình hoạt động của Đảng bộ.

20 trong số 75 ủy viên ban chấp hành, bao gồm lãnh đạo các cơ quan đơn vị trong thành phố, đã được mang ra lấy phiếu tín nhiệm.

Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị cho hay, tuy kết quả kiểm phiếu chỉ được công bố trong nội bộ Ban Chấp hành, nhưng có thể thông báo rằng "không có đồng chí nào cả năm nỗ lực làm việc trách nhiệm mà bị đánh giá là quá yếu kém".

Tuy nhiên ông Nghị, được VnExpress dẫn lời, nói không có ai được 100% xuất sắc.

"Đại thể kết quả vừa rồi cũng đánh giá được thực tế", ông Nghị được trích dẫn.

"Qua đánh giá cho thấy phần động viên khích lệ là nhiều. Đồng chí nào cũng bị lưu ý, nhắc nhở từ một phiếu trở lên."

Được biết Thành ủy Hà Nội sẽ tổ chức đánh giá rút kinh nghiệm và hoàn thiện quy trình để triển khai trong toàn thành phố, trước hết là với giám đốc, phó giám đốc của các sở Nội vụ, Quy hoạch Kiến trúc, Kế hoạch và đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Lao động-Thương binh-Xã hội và Công an Thành phố.

Thêm về tin này

Chủ đề liên quan

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.