Trần Văn Khê kể nhờ Phạm Duy thoát chết

Cập nhật: 01:42 GMT - chủ nhật, 3 tháng 2, 2013

Giáo sư, Tiến sỹ Trần Văn Khê đã có cuộc phỏng vấn dài với BBC về Phạm Duy và kể lại sự kiện năm 1947 trong đó nhờ có sách của Phạm Duy mà ông không bị xử bắn.

Ông Khê nói Phạm Duy là một trong ba người bạn thân nhất của ông và đã có nhiều kỷ niệm từ thập niên 1940.

Giáo sư Khê, người cũng về Việt Nam sinh sống sau nhiều thập niên sống ở nước ngoài, là người đọc điếu văn duy nhất tại tang lễ người bạn của ông.

Nói chuyện với Nguyễn Hùng của BBC hôm 1/2, hai ngày trước khi an táng nhạc sỹ Phạm Duy, ông Khê nói ông cũng đang viết sách về người cùng thời "vận nước nổi trôi".

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.