Tăng cường nhân sự Ban Nội chính

Cập nhật: 04:23 GMT - thứ hai, 4 tháng 2, 2013
Ba ông Nguyễn Phú Trọng, Trương Tấn Sang và Nguyễn Tấn Dũng

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nay nắm Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng

Ban Nội chính Trung ương chính thức ra mắt thứ Hai 4/2, với nhân sự tăng cường thêm hai phó ban cho ông Nguyễn Bá Thanh.

Truyền thông trong nước cho hay ban này, cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, cũng họp phiên đâu tiên cùng ngày.

Ban Nội chính vừa được Bộ Chính trị phân công thêm hai phó ban mới.

Đồng thời, một cộng sự của ông Nguyễn Bá Thanh ở Đà Nẵng là ông Phan Văn Tâm, Bí thư Quận ủy Liên Chiểu, cũng sẽ chính thức làm việc ở Ban này trong vài ngày tới.

Trước đó, ông Lê Hồng Minh, Chánh văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng, đã ra Hà Nội công tác trong Ban Nội chính.

Không rõ đây có phải nỗ lực dàn xếp nhân sự của ông Nguyễn Bá Thanh hay không.

Hiện nay, theo sắp xếp mới, Ban Nội chính Trung ương có ba phó ban là các ông Phạm Anh Tuấn, nguyên Phó chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng; Nguyễn Doãn Khánh, Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ và Phan Đình Trạc, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An.

Ban này có 108 nhân viên.

Chống tham nhũng mô hình mới

Các báo cũng cho biết Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng theo mô hình mới, do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng làm trưởng ban, sẽ ra mắt và họp phiên đầu tiên.

Trong phiên họp đầu tiên 4/2, Ban Chỉ đạo Trung ương "sẽ phân công nhiệm vụ cho các thành viên, xác định những định hướng công tác năm 2013", theo Thông tấn xã Việt Nam.

Ban này vừa được Quốc hội Việt Nam thông qua với đa số phiếu thành lập tháng 11/2012, thay thế do mô hình cũ do Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nắm.

Lúc đó đã có bình luận rằng quyền lực của ông Dũng bị suy yếu sau Hội nghị Trung ương 6 và việc mất kiểm soát Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng là minh chứng cho điều này.

Tổ chức hoạt động của Ban Chỉ đạo mô hình mới không quy định trong văn kiện Luật Phòng chống Tham nhũng, mà nêu trong văn kiện của Đảng CSVN, vì nay do Đảng nắm.

Khi đưa ra biểu quyết tại Quốc hội, có tới 94,98% đại biểu tán thành việc chuyển chỉ đạo công tác phòng chống tham nhũng từ tay Chính phủ sang cho Đảng.

Thêm về tin này

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.