Người VN 'bi quan hơn về tham nhũng'

Cảnh sát bị xem là chịu tác động nhiều nhất bởi tham nhũng, trong khi người dân Việt Nam bi quan hơn về tham nhũng, theo khảo sát mới.

Mức độ sẵn sàng tham gia vào phòng, chống tham nhũng.
Chụp lại hình ảnh,

Mức độ sẵn sàng tham gia vào phòng, chống tham nhũng.

Chụp lại hình ảnh,

Những lĩnh vực bị xem là chịu tác động nhiều nhất bởi tham nhũng

Chụp lại hình ảnh,

Nhận thức về hiệu quả những nỗ lực chống tham nhũng của chính phủ

Chụp lại hình ảnh,

Giá trị trung bình của những khoản hối lộ, theo lĩnh vực

Chụp lại hình ảnh,

Lý do đưa hối lộ ở Đông Nam Á

Chụp lại hình ảnh,

Mức độ sẵn sàng tố cáo tham nhũng

Chụp lại hình ảnh,

Tỉ lệ người đưa hối lộ ở Đông Nam Á

Chụp lại hình ảnh,

Lý do không tố cáo tham nhũng

Chụp lại hình ảnh,

Hậu quả của việc không đưa hối lộNguồn: Phong vũ biểu Tham nhũng Toàn cầu của tổ chức Transparency International, 2013