Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

Phóng viên BBC sắp ra gần giàn khoan TQ

Phóng viên Hồng Nga của BBC đi cùng tàu cảnh sát biển Việt Nam ra khu vực Trung Quốc đặt giàn khoan HD-981.

Trước khi xuất phát ở Đà Nẵng, hôm 13/7, phóng viên BBC gửi về lời giới thiệu chuyến đi.

Và trong những ngày tới, phóng viên chúng tôi sẽ có mặt ở khu vực tiếp cận giàn khoan và sẽ cố gắng gửi tường thuật về trong thời gian sớm nhất.