Cần bao nhiêu để nghỉ hưu thoải mái ở VN?

Hãng bảo hiểm AIA hôm 20/10 công bố kết quả một khảo sát về giới trung lưu ở sáu nước Đông Nam Á: Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore, Thái Lan, và Việt Nam.

Bản quyền hình ảnh Getty

Khảo sát này cho biết ở cả sáu nước, giới trung lưu ưu tiên cho sức khỏe, hạnh phúc hôn nhân và tương lai tốt hơn cho con.

Khi được hỏi về tiền tiết kiệm sau khi nghỉ hưu, gần một nửa người trả lời (44%) lo ngại sẽ không có đủ tiền.

Số tiền được xem là đủ để có cuộc sống tiện nghi khi nghỉ hưu tỏ ra khác nhau ở các nước.

Người Việt nói cần 493.100 đôla Mỹ mới đủ để sống tốt, trong khi con số này ở Indonesia là 181.610 đôla, Philippines là 207.610 đôla, Thái Lan là 233.960 đôla.

Chỉ có hai nước trong khảo sát đưa ra số tiền cao hơn Việt Nam: 583.380 đôla ở Malaysia và cao nhất là Singapore, 898.330 đôla.

Khảo sát tiến hành từ tháng Bảy đến tháng Tám năm nay.

Tổng cộng có ba ngàn người, tự nhận là thuộc tầng lớp trung lưu, đã tham gia khảo sát ở sáu nước.