Công an VN hợp tác với Mỹ thế nào?

Bản quyền hình ảnh tran dai quang

Chuyến thăm Hoa Kỳ của Bộ trưởng Công an Việt Nam, ông Trần Đại Quang, vừa diễn ra có mục tiêu chuẩn bị cho chuyến thăm chính thức Hoa Kỳ của Tổng bí thư Đảng, ông Nguyễn Phú Trọng và khả năng có chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Barack Obama trong năm 2015.

Các chuyến thăm này trong bối cảnh Việt Nam đang chuẩn bị tổ chức Đại hội Đảng Cộng sản lần thứ XII cho thấy quan hệ Hoa Kỳ và Việt Nam tăng đều trong khuôn khổ Đối tác toàn diện.

Sang thăm Hoa Kỳ với tư cách Uỷ viên Bộ chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam, ông Quang đã hội kiến nhiều nhân vật trong chính giới Hoa Kỳ gồm cả bên hành pháp và lập pháp, như bà Leslie R. Caldwell, Trợ lý Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Thượng Nghị sĩ John McCain, Chủ tịch Ủy ban Quân vụ Thượng viện Mỹ; Thượng nghị sĩ Ronald Harold Johnson, Chủ tịch Ủy ban An ninh nội địa và các vấn đề Chính phủ của Thượng viện và Hạ nghị sĩ Peter Welch.

Đây là dấu hiệu Việt Nam đang thúc đẩy quan hệ hợp tác với Hoa Kỳ trên lĩnh vực quốc phòng – an ninh, điều có ý nghĩa quan trọng khi Biển Đông vẫn có căng thẳng.

Hiện nay, nhân quyền là một trong những vấn đề Hoa Kỳ quan ngại trong quan hệ với Việt Nam.

Tăng cường quan hệ hợp tác về an ninh và quốc phòng với Hoa Kỳ cho thấy thời gian tới, có thể là cơ hội để chính quyền Việt Nam cởi mở hơn nữa trong vấn đề này.

Trong thời gian thăm Hoa Kỳ 16-21 tháng 3 năm nay, Bộ trưởng Trần Đại Quang đã có cuộc tiếp xúc và hội đàm với ông James Comey, Giám đốc Cơ quan Điều tra liên bang (FBI) và ông Jeh Charles Johnson, Bộ trưởng Bộ An ninh nội địa Hoa Kỳ.

Theo báo chí Việt Nam, mục đích chính của chuyến thăm là nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác song phương trong lĩnh vực an ninh, cảnh sát, đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Hiện Bộ Công an Việt Nam với các cơ quan liên quan của Hoa Kỳ (Bộ An ninh nội địa, Bộ Tư pháp, Cục Điều tra Liên bang) đã hợp tác trong công tác chia sẻ thông tin, trao đổi kinh nghiệm chống các loại tội phạm xuyên quốc gia, sử dụng công nghệ cao, buôn người...

Hai bên đang nghiên cứu, đàm phán tiến tới ký kết các văn bản hợp tác nhằm xây dựng khung pháp lý quan hệ hợp tác song phương trên lĩnh vực bảo đảm an ninh, trật tự, như: Hiệp định Dẫn độ, Hiệp định chuyển giao người bị kết án, phạt tù, Hiệp định tương trợ Tư pháp về hình sự, Hiệp định phòng, chống tội phạm rửa tiền; Thỏa thuận hợp tác về quản lý xuất nhập cảnh...

Bài viết phản ánh văn phong và quan điểm riêng của tác giả.