Hội nghị Trung ương 12 bàn về nhân sự

Bản quyền hình ảnh AFP
Image caption Hội nghị Trung ương 12 sẽ bàn những ai có thể tái cử ở khóa sau

Hội nghị Trung ương lần thứ 12 (khóa XI) của Đảng Cộng sản Việt Nam đã khai mạc tại Hà Nội ngày 5/10, với công tác nhân sự cấp cao là chủ đề chính.

Tại hội nghị, kéo dài đến ngày 11/10, lần đầu tiên Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ trình Trung ương Báo cáo về công tác chuẩn bị nhân sự Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các chức danh lãnh đạo chủ chốt.

Phát biểu khai mạc, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết ban chấp hành trung ương sẽ bàn về đề xuất tiêu chí xem xét trường hợp “đặc biệt” đối với Ủy viên Trung ương và Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XI tái cử khóa XII.

Báo cáo của Bộ Chính trị cũng đề ra tiêu chuẩn cho “tứ trụ” (Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội).

Các phương án khác nhau về việc lựa chọn lãnh đạo cấp cao tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 12 sẽ được xem xét.

Ông Trọng nhấn mạnh: “Thống nhất cao về vấn đề này sẽ là cơ sở rất quan trọng để Trung ương bàn và quyết định nhân sự cụ thể ở các Hội nghị Trung ương tiếp theo.”

Người đứng đầu Đảng Cộng sản cho biết Tiểu ban Nhân sự và Bộ Chính trị đã họp nhiều lần, thảo luận “kỹ” dự kiến danh sách giới thiệu ứng cử Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII.

Tin liên quan