Mời viết bài về Đại hội Đảng lần thứ 12

Chính trị Việt Nam

Nguồn hình ảnh, Chinhphu

Chụp lại hình ảnh,

Đại hội toàn quốc BCHTƯ Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ 12 dự kiến khai mạc vào 21/01/2016.

Đại hội toàn quốc của Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ diễn ra từ ngày 20 đến 28 tháng 1/2016 tại Hà Nội, để bầu ra các nhà lãnh đạo cao cấp nhất của đảng này.

Đại hội cũng sẽ quyết định các vị trí nhân sự lãnh đạo quan trọng khác trong bộ máy, bàn và thông qua các đường lối, chính sách, kế hoạch hành động có tính định hướng, chiến lược cho Việt Nam những năm tới.

Góp ý

Nhân dịp này, BBC Việt ngữ xin mời các độc giả, giới quan sát gửi bài vở, ý kiến, cộng tác cho chuyên mục "Góp ý cho Đại hội Đảng VN lần thứ 12".

Các bài viết có thể chia sẻ các ý kiến bình luận, quan sát, phân tích, phản biện, đóng góp về sự kiện chính trị quan trọng này của Việt Nam mà Ban Biên tập sẽ cố gắng chọn lọc và giới thiệu trong khuôn khổ của chúng tôi.

Các bài viết nên giới hạn từ 800-1.000 chữ trở lại và được viết bằng font chữ tiếng Việt có dấu.

Ban biên tập không đảm bảo sẽ đăng tải tất cả các bài viết được gửi, nhưng chúng tôi sẽ cố gắng giới thiệu càng nhiều càng tốt các bài vở, ý kiến của quý vị.

Các bài viết có thể sử dụng tên thật, hoặc bút danh tùy theo sự lựa chọn của tác giả.

Bài vở gửi cho chúng tôi, xin vui lòng gửi về địa chỉ: vietnamese@bbc.co.uk. Thời gian nhận bài vở bắt đầu từ ngày 01/01/2016.