Ứng viên tự do Hoàng Dũng 'bị gây bất lợi'

Ông Hoàng Văn Dũng, một người tự ứng cử đại biểu quốc hội từ Thành phố Hồ Chí Minh nói ông bị "gây bất lợi" tại buổi hiệp thương ở khu phố.

Nói với BBC Tiếng Việt về khó khăn của các ứng viên tự ứng cử, ông Dũng cho biết: “Tôi cho rằng việc gặp khó khăn trong vòng lấy ý kiến cử tri của các ứng viên khác phụ thuộc rất nhiều vào chất lượng của cư dân trong tổ dân phố người ta sinh sống.

Nếu cư dân trong tổ dân phố là những người nhận thức rất cao về chính trị thì các ứng viên đó hoàn toàn có thể vượt qua vòng lấy ý kiến cử tri này.

Tôi cho mức độ dân chủ cũng khá mở rộng khi mà chúng tôi cũng được quyền đứng lên nói ra ý kiến của mình.

Trước khi đấy chúng tôi có thể đi từng nhà tiếp xúc tổ dân phố để thuyết phục từng người dân tại sao tôi ra ứng cử tại sao cử tri nên ủng hộ cho tôi. Cơ hội vẫn có cho các ứng viên tự do."