Skip to main contentAccess keys helpA-Z index
BBCVietnamese.com
chinese
russian
french
Other Languages
 
21 Tháng 4 2006 - Cập nhật 09h12 GMT
 
Gửi trang này cho bè bạn Bản để in ra
UNDP muốn rời bỏ tập trung dân chủ
 
Trang trí chuẩn bị cho Đại hội Đảng
Nhiều chuyên gia nói Việt Nam cần để nhân dân tham gia nhiều hơn vào tiến trình ra quyết định.
Hôm nay, Đại hội X của Đảng Cộng sản Việt Nam tiếp tục ngày làm việc thứ tư với nội dung bàn về công tác nhân sự.

Ông Phan Diễn, Ủy viên Bộ Chính trị, đã đọc Tờ trình về Dự thảo qui chế bầu cử BCH Trung ương, theo đó, dự kiến số lượng đại biểu đề cử bầu vào Ban Chấp hành sẽ có số dư không quá 10% so với số lượng Ủy viên Trung ương sẽ được bầu.

Đại hội không bầu trực tiếp chức danh Tổng Bí thư mà chỉ tiến hành lấy phiếu giới thiệu của toàn thể đại hội cho chức danh quan trọng này.

Người được giới thiệu là người đã trúng cử vào Ban Chấp hành Trung ương và Uỷ viên Bộ Chính trị khoá X.

Đi tìm cái nhìn của một người nước ngoài đang làm việc tại Việt Nam, đài BBC có cuộc phỏng vấn với ông Jonathan Pincus, kinh tế gia trưởng của tổ chức phát triển của Liên Hiệp Quốc - UNDP tại Hà Nội.

Jonathan Pincus: Tổ chức UNDP tại VN muốn thấy có tiến bộ trong một vài lĩnh vực quan trọng sau đây.

Tiến trình cải cách kinh tế đang diễn ra suôn sẻ và có hy vọng Việt Nam vào WTO năm nay. Tuy nhiên chúng tôi hy vọng được thấy có tiến bộ trong cái mà chúng tôi gọi là dân chủ công dân (democratic citizenship).

Đã có sự chuyển đổi từ kế hoạch tập trung sang kinh tế thị trường, và chúng tôi UNDP đang tích cực thảo luận với chính phủ về việc chuyển tiếp từ tập trung dân chủ, tức là hệ thống chính trị cũ, hướng sang dân chủ công dân. Tức là làm sao thu hút được sự tham gia của dân chúng trong tiến trình ra quyết định.

Chúng tôi chờ mong Đảng sẽ đưa ra các dấu hiệu rõ ràng về tầm quan trọng của chế độ pháp quyền, về vai trò của quốc hội, của các hội đồng nhân dân địa phương. Cạnh đó là tiến trình cải cách hệ thống tòa án và pháp luật.

BBC:Là một kinh tế gia đại diện cho một tổ chức quốc tế, ông muốn thấy gì qua kỳ đại hội lần này liên quan đến chính sách kinh tế ở Việt Nam, liên quan đến khu vực tư, khu vực công, và cạnh đó là chuyện lãng phí trong xây dựng cơ bản?

Nhìn chung mà nói tiến trình cải tổ kinh tế có vẻ diễn ra khá tốt, mà bằng chứng là nước này đang phát triển kinh tế với tốc độ khoảng 8% một năm. Tuy nhiên phải nói thật rằng cũng có một số thách thức đang xuất hiện phía trước.

 UNDP đang tích cực thảo luận với chính phủ về việc chuyển tiếp từ tập trung dân chủ, tức là hệ thống chính trị cũ, hướng sang dân chủ công dân.
 

Tôi muốn nhấn mạnh đến chủ đề nhà nước pháp quyền và trách nhiệm của cơ quan nhà nước. Đặc biệt là vai trò của khu vực ngân hàng và mối quan hệ giữa các xí nghiệp quốc doanh và chuyện sử dụng đồng vốn ODA. Hay là các cơ chế khác tài trợ cho xí nghiệp quốc doanh nằm ngoài ngân sách mà chúng ta không thể nào biết được chúng có hợp pháp hay không, ngân hàng có thể không minh bạch khoản này. Hay là các khoản lời lỗ của xí nghiệp quốc doanh và những xí nghiệp vừa cổ phần hóa.

Tóm lại tuy là kinh tế nhưng lại liên quan đến tiến trình dân chủ hóa trong xã hội, và chúng liên quan trực tiếp đến cái trục trách nhiệm và sự minh bạch.

BBC:Chúng tôi có thể đặt câu hỏi về tính trách nhiệm và sự minh bạch trong công tác của Đảng cầm quyền tại VN được không? Liệu UNDP tại VN có lo ngại về chủ đề này hay không, và ông có kêu gọi phải thay đổi hay không?

Vâng chúng tôi coi trọng vụ scandal ở PMU18 cũng như các vụ tham nhũng, khủng hoảng ở các nước khác, đặc biệt nhu cầu cần phải tăng cường nguyên tắc pháp trị. Điều này có nghĩa là những người có chức quyền, như lãnh đạo của Đảng, chính phủ, hay là người bình thường như anh nông dân ở đồng bằng Bắc Bộ, sẽ đều phải chơi theo một luật. Và luật này cần phải được thi hành một cách nghiêm minh, công bằng và khách quan.

Vụ PMU18 càng nhấn mạnh đến nhu cầu cần thiết phải có chế độ pháp quyền, và không chỉ cách quản lý của PMU cần phải điều chỉnh ngay, mà nguyên tắc này cần phải áp dụng trong mọi lĩnh vực của đời sống như kinh tế, xã hội, chính trị.

Liên Hiệp Quốc đã nhiều lần nói rằng nguyên tắc pháp quyền không chỉ có ích về mặt tôn trọng nhân quyền, mà nó còn tạo điều kiện cho việc điều hành hiệu quả xã hội, hay một kinh tế.

 
 
CÁC BÀI LIÊN QUAN
Đại hội X Đảng CSVN
20 Tháng 2, 2006 | Trang chuyên đề
Các nhà tài trợ quan ngại
18 Tháng 4, 2006 | Việt Nam
Đại hội X chính thức khai mạc
18 Tháng 4, 2006 | Việt Nam
Đảng và những ngày Đại hội X
19 Tháng 4, 2006 | Việt Nam
TRANG NGOÀI BBC
BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.
TIN MỚI NHẤT
 
 
Gửi trang này cho bè bạn Bản để in ra
 
   
 
BBC Copyright Logo ^^ Trở lại đầu
 
  Trang chủ| Thế giới | Việt Nam | Diễn đàn | Bóng đá |Văn hóa | Trang ảnh |
Chuyên đề| Learning English
 
  BBC News >> | BBC Sport >> | BBC Weather >> | BBC World Service >> | BBC Languages >>
 
  Ban Việt ngữ | Liên lạc | Giúp đỡ | Nguyên tắc thông tin cá nhân