BBCVietnamese.com

17 Tháng 4 2006 - Cập nhật 14h40 GMT

Hồng Nga
Thực hiện tại Hà Nội

'Đại hội X có hai nhiệm vụ lịch sử'

Ngày 18-4, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ khai mạc.

Chủ đề chính thức của đại hội này là ""Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, phát huy sức mạnh toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới đất nước, sớm đưa nước ta ra khỏi tình trạng kém phát triển".

Trả lời phỏng vấn của đài BBC ngày hôm nay ở Hà Nội, ông Đào Duy Quát, Phó Trưởng ban Tư tưởng Văn hóa TƯ và là người phụ trách thông tin báo chí cho kỳ đại hội, nói Đại hội X tập trung bàn về "hai nhiệm vụ lịch sử."

Đào Duy Quát: Nhiệm vụ lịch sử của Đại hội X là đại hội sẽ thảo luận về đường lối lãnh đạo đất nước từ 2006-2010. Nhiệm vụ ấy chính là làm sao đưa Việt Nam phát triển nhanh, mạnh, bền vững để đến năm 2010 ra khỏi tình trạng kém phát triển, và tạo đà để đến 2020 cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

Nhiệm vụ lịch sử thứ hai là lựa chọn và bầu ra một Ban chấp hành Trung ương thực sự có bản lĩnh, có tài có đức để đoàn kết toàn Đảng toàn dân thực hiện thắng lợi nghị quyết của đại hội.

BBC:Ông có thể cho biết phương án nhân sự sau hội nghị trung ương 15 đã có hay chưa?

Ban chấp hành Trung ương khóa 9 có trách nhiệm chuẩn bị giới thiệu trước đại hội danh sách ban chấp hành trung ương khóa X. Đây là giới thiệu để đại hội tham khảo, còn đại hội tiếp nhận bao nhiêu là tùy ở các đại biểu.

Nên ở đây không có việc hoàn tất hay không hoàn tất. Trách nhiệm của ban chấp hành trung ương cũ là chuẩn bị giới thiệu danh sách mới trước đại hội. Và đây chỉ là danh sách tham khảo. Đại hội sẽ xây dựng danh sách riêng của mình, trên cơ sở xem xét sự giới thiệu của ban chấp hành cũ.

BBC:Ông không thể hé mở tên của những ứng viên cho chức Tổng Bí thư ạ?

Chúng tôi chưa đặt vấn đề này. Đại hội sẽ bầu ra Ban chấp hành Trung ương khóa X, và sau đó lại thăm dò ý kiến để xem trong tổng số những người vào ban chấp hành mới, sẽ chọn ai làm Tổng Bí thư. Tôi lấy ví dụ có thể có 160 ủy viên ban chấp hành mới, thì hơn 1700 đại biểu dự đại hội sẽ có phiếu để viết tên ứng viên cho chức tổng bí thư, từ 160 ủy viên kia. Đây là kết quả thăm dò, khi đã có rồi, Ban chấp hành Trung ương khoa X sẽ xem xét và bầu ra thành viên của Bộ Chính trị.

Khi đã có danh sách Bộ Chính trị, thì lúc ấy Ban chấp hành Trung ương khóa X mới giới thiệu Tổng Bí thư. Dĩ nhiên ứng viên của chức Tổng Bí thư sẽ là người có mặt trong số các thành viên của Bộ Chính trị, và được Ban chấp hành Trung ương bầu chọn. Nên bây giờ không thể nói được là ai là ứng cử viên.

Tôi cũng nói thêm là ban lãnh đạo cũ lần này có tinh thần đổi mới rất tích cực. Chúng tôi nghĩ tỉ lệ mới có thể chiếm đến 60% đợt này, không chỉ trong Ban chấp hành mà cả trong Bộ Chính trị.

BBC:Đã có đề nghị cho công khai tên tuổi của các vị vào trong trung ương để người dân được biết. Nhưng hình như chưa có dự định thực hiện điều này?

Chưa bao giờ có chủ trương này. Nếu là đại biểu Quốc hội thì đúng là phải công khai cho dân. Còn đây là nội bộ của đảng thì chỉ công khai trong đảng.

Quy trình giới thiệu, chúng tôi lấy ngay từ cơ sở. Sang vòng hai, trên cơ sở giới thiệu vòng một mới gút lại bao nhiêu người. Như thế, dân chủ ở đây là dân chủ trong nội bộ đảng. Dĩ nhiên, những người đã đi vào danh sách để bầu Ban chấp hành Trung ương thì lại nhận được nhận xét từ nơi họ cư trú. Ủy ban nhân dân phường, xã nơi đại biểu ấy sinh sống sẽ có nhận xét về người ấy.