Skip to main contentAccess keys helpA-Z index
BBCVietnamese.com
chinese
russian
french
Other Languages
 
13 Tháng 1 2008 - Cập nhật 15h08 GMT
 
Gửi trang này cho bè bạn   Bản để in ra
Lý luận của Đảng từ 1991 đến 2008
 
Ông Nguyễn Phú Trọng (bên trái) và TBT Nông Đức Mạnh hồi 2006
Nhà lý luận cao cấp Nguyễn Phú Trọng (bên trái) và TBT Nông Đức Mạnh hồi 2006
Báo chí Việt Nam cho hay ngành lý luận của đảng Cộng sản cầm quyền họp đầu năm đã xác định đường lối của chế độ không thay đổi gì so với Cương lĩnh từ năm 1991.

Trong cuộc họp ngày 8.1.2008 của Hội đồng lý luận trung ương tại Hà Nội, người ta thừa nhận "Cương lĩnh chính trị 1991 đã xuất hiện những nội dung hạn chế, lạc hậu".

Nhưng ủy viên Bộ Chính trị Nguyễn Phú Trọng, nguyên chủ tịch Hội đồng lý luận trung ương yêu cầu việc nghiên cứu, thảo luận phải theo nguyên tắc mà Ban Bí thư đặt ra là "không sửa đổi hay xây dựng cương lĩnh mới".

Theo ông Nguyễn Phú Trọng "con đường đi lên chủ nghĩa xã hội" cùng nền lý luận theo "chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh" là không thay đổi.

Các mục tiêu như "độc lập dân tộc, dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh" cũng sẽ được "tiếp tục quán triệt".

Chống tư bản, đế quốc

Cương lĩnh 1991 phản ánh các đánh giá tình hình trong nước và thế giới của Đảng cầm quyền khi Liên Xô và hệ thống cộng sản Đông Âu sụp đổ.

Dù vậy, về tình hình quốc tế, văn kiện này tái khẳng định chế độ XHCN ở Việt nam là chống đế quốc, đoàn kết với các đảng cộng sản, công nhân trên thế giới và cho rằng:

"Các thế lực đế quốc lợi dụng những sai lầm và khó khăn đó đẩy mạnh cuộc phản kích quyết liệt nhằm xoá bỏ các nước xã hội chủ nghĩa. Mâu thuẫn giữa chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa tư bản đang diễn ra gay gắt,"

 Phát triển một nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Kinh tế quốc doanh giữ vai trò chủ đạo... Tư bản tư nhân được kinh doanh trong những ngành có lợi cho quốc kế dân sinh do luật pháp quy định
 
Trích Cương lĩnh 1991

Trong bối cảnh đó, đảng CSVN kêu gọi: "chống nghèo nàn và lạc hậu, chống chủ nghĩa thực dân mới dưới mọi hình thức, chống sự can thiệp và xâm lược của chủ nghĩa đế quốc".

Tuy vậy, về mặt kinh tế, Cương lĩnh 1991 xác định một nền kinh tế nhiều thành phần, và "cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước".

Thông qua ngày 27.06.1991 Cương lĩnh 1991 là kết quả của Đại hội 7, khi ông Đỗ Mười lên thay ông Nguyễn Văn Linh ở chức Tổng bí thư.

Ngày nay, sau gần 17 năm với nhiều thay đổi rõ rệt trong và ngoài nước cả về chính trị và kinh tế, theo ông Nguyễn Phú Trọng thì Đảng "chỉ bổ sung, phát triển những điểm cần thiết, đã rõ, đã chín; không thay đổi làm xáo trộn bố cục cương lĩnh" có từ 1991.

Báo chí Việt Nam không đưa tin những điểm nào được các nhà lý luận hàng đầu của đảng CSVN cho rằng "đã rõ".

Tuy vậy, báo chí cũng đưa tin rằng theo ông Tô Huy Rứa - Trưởng ban Tuyên giáo trung ương kiêm Chủ tịch Hội đồng lý luận, Đảng cần nghiên cứu năm nhóm nội dung lớn.

Các nhóm đề tài này gồm có: "Mô hình kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam khi đã là thành viên WTO, các chế độ sở hữu; phân cấp giàu nghèo, liên minh công-nông-trí, mô hình xã hội dân sự; hệ thống chính trị và vai trò lãnh đạo của Đảng."


Nguyên Đàm
Thời đại mạng thông tin toàn cầu mà bạn Mai Ninh, Hà Nội cứ tưởng phong trào CS đã đại bại trên toàn thế giới, chỉ còn có đảng CS Việt Nam. Bạn nên nhớ còn có Trung Quốc, Bắc Triều Tiên, Mông Cổ, Mên, Lào, và Cuba vẫn đang tích cực phát triển theo XHCN. Chỉ có điều là các nước CS hôm nay đã hỗ trợ cho tư bản đi theo kinh tế thi trường, ngoại trừ Cuba và Bắc Triều Tiên là chưa khoan nhượng. Bạn phải biết các nước đa đảng cũng có đảng CS đấy.

Josie Nguyen
Có ba điều đã được lịch sử nhân loại và lịch sử VN khẳng định một cách nhất trí là : kinh tế VN phát triển là vì ĐCSVN đã chấp nhận trên thực tế và quay về với vòng tay của chủ nghĩa tư bản là một thực thể ngày nay tại VN, nhưng vẫn gân cổ lên cãi về mặt tuyên truyền để che dấu sự phá sản toàn diện về lý thuyết và thực hành của CNXH/CS, và đó cũng là một mánh khoé để lãng tránh trách nhiệm lịch sử về sự lựa chọn sai lầm của ĐCSVN.

Mặt khác, chủ nghĩa tư bản VN hiện nay mang lại lợi ích cá nhân quá to lớn cho các tham quan ĐCSVN nên việc duy trì sự kìm kẹp của ĐCSVN đối với nhân dân VN là cần thiết để các tham quan tiếp tục vơ vét được lúc nào hay lúc nấy . Sự độc tài của ĐCSVN khác xa với chế độ đảng áp đảo nhưng rất dân chủ của Singaporẹ và bạn nào muốn so sánh hai nước này thì quá ấu trĩ về kiến thức và kinh nghiệm sống .

Cao Ky, TPHCM
Cũng chẳng cần phải thay đổi đường lối làm quái gì cho mệt, cứ con đường hiện nay mà đi, cứ là chính trị thị theo XHCN còn kinh tế thì là tư bản. Coi như Đảng vẫn chưa mất quyền lực, dân thì chia làm 2 phe,một phe thì giàu nứt vách đổ tường, một phe thì nghèo lại càng nghèo. Trong khoảng 5 năm nữa thôi tầng lớp nghèo này sẽ làm một cuộc CM để thoát nghèo lúc đó thì cũng chẳng ai quan tâm cương lĩnh đảng đâu.

KB, Virginia, USA
Bạn Nguyen Long, Hà Nội không có các "thống kê sạch". Thu nhập bình quân của người VN chỉ 720 USD/năm mà thôi, tại Philippines 1420 USD và Indonesia 3000 USD. Cho dù người VN tăng thu nhập 8,2%/năm thì phải 9 năm mới bằng Phi và 20 năm mới bằng Indonesia hiện nay. Bạn cũng nên hiểu là các nước khác do có dân chủ, chính phủ họ không thể chạy theo các con số một cách mù quáng như tại VN.

Thử hỏi, "tăng kinh tế 8,2%" có ích gì khi lạm phát chính thức đã 12%, không chính thức 50-70% như trong năm 2007? Dân "thu" tăng 8,2%, nhưng "chi" tăng 12%, vậy sức mua tăng hay giảm, bạn hãy hỏi học trò lớp ba. Xin bạn một phút suy tư, thật lòng, nói thẳng nói thật rằng bạn có tin con số lạm phát tại VN năm ngoái 12% hay không? Rồi tăng 8,2% có ích gì khi thiệt hại môi trường gấp chục lần như vậy?

Nói bạn dễ hiểu, chính bạn tăng thu nhập cho dù 10% thì có ích gì khi căn nhà, đất đai ông bà bạn để lại bị thiệt hại gấp chục lần như vậy? Hơn nữa, tại sao tính bán dầu, than, gas (từ Nam Côn sơn cho tập đoàn BP) vào "thu nhập quốc gia" trong khi chẳng qua chỉ bán đi tài nguyên quốc gia, tựa như bạn bán đồ đạc trong nhà do ông bà để lại rồi la toáng lên rằng "tôi tăng thu nhập kinh khủng"?

Trong một quốc gia có dân chủ, nhiều việc tai hại cho quốc gia như tại VN không thể xảy ra. Tham nhũng sẽ bị dẹp phần lớn, môi trường sạch sẽ hơn, ít gây ung thư, kinh tế phát triển lành mạnh, công bằng hơn, chứ không phải 75% thu nhập tại VN vào túi không quá 25% dân giàu nhất.

Nguyen Long, Hà Nội
Nhờ có cương lĩnh đúng đắn của đảng CS việt nam chỉ đường mà kinh tế việt nam luôn tăng trưởng với tốc độ cao như hiện nay. Vậy thì lý do gì phải thay đổi cương lĩnh đảng?

Thật ngao ngán với cácb bạn hải ngoại luôn gắn CS với nghèo đói, độc đoán một cách một cách mù quáng. Các bạn hãy giải thích tại sao nước Mỹ không có 2 hay 3 đảng hoăc nhiều hơn nữa để có thêm dân chủ? Sao các bạn không chỉ trích Singapore là độc đảng, không hỏi tại sao các nước như Indonesia, Philipin, Pakistan... thân thiết với Mỹ vậy và còn đa đảng nữa mà kinh tế họ phát triển chậm chạp vậy? đời sống nhân dân vẫn con khó khăn như thế? Có phải chăng là vì họ không có đảng CS lãnh đạo?

Việt Nam mãi đến năm 80 mới hết chiến tranh, đến năm 1995 mới thoát khỏi cấm vận kinh tế của Mỹ và 2007 mới gia nhập WTO và hiện nay mới có đầy đủ điều kiện để phát triển kinh tế nhất.

Trong khi các nước kia thì ôm chân Mỹ lâu vậy mà nền kinh tế vẫn còn lạc hậu quá. Phải chăng vì không có đảng cộng sản lãnh đạo?

Chẳng mấy chốc kinh tế Việt Nam sẽ vượt qua mấy nước này.

Còn một điều nữa các bạn nên biết là đảng cộng sản Việt nam không giống các đảng cộng sản các nước khác đâu nhé. Nhờ có quốc tế cộng sản và các ĐCS ở các nước TB đầu thế kỷ 20 lãnh đạo phong trào đấu tranh chống áp bức bóc lột mà thế giới mới có ngày hôm nay khiến cho hệ thống tư bản và đế quốc phải cải tổ để tránh bị sụp đổ.

Ẩn danh
Nỗi khổ của người cộng sản Việt Nam là tuy họ không còn là cộng sản nữa, chẳng tin vào chủ nghĩa cộng sản nữa nhưng không đủ can đảm công khai vứt bỏ lý luận cộng sản, thay đổi cương lĩnh, bỏ cái nhãn hiệu cộng sản và nhất là giã từ quá khứ cộng sản. Các bạn phải thông cảm cho người cộng sản chúng tôi.

LTB, Đồng Nai
Anh bạn Anh Minh nói không đúng rồi. Việt nam thoát khỏi đói nghèo là do tự tìm đuợc một con đuờng phát triển mới phù hợp với mình chứ trước giờ VN có con đuờng tốt lành nào đâu mà gọi là "trở về con đuờng xưa"?

Nghe quý nói tôi tưởng dân tộc VN phải mang ơn các nhà Tư Bản nước ngoài kia đấy? Nhưng thưa quý vị các nhà Tư Bản nước ngoài thấy có lợi thì họ mới đầu tư vào VN chứ họ đâu có tốt bụng đến nỗi đem tiền đầu tư vào VN mà không cần một đồng lãi nào. Làm ăn với Phuơng Tây là vừa làm vừa đề phòng chứ không phải là thành thật như anh bạn Trung, Toronto nói đâu. Bởi vì một lí do đơn giản, thành thật quá chết lúc nào không hay. Các nước châu Phi nợ nước ngoài như "chúa chổm" hiện nay chẳng phải đã quá "thành thật" đó sao? Phong trào CS đã đại bại trên toàn thế giới không biết anh bạn Mai Ninh lấy từ đâu ra nhỉ? Từ bộ óc hoang tưởng của anh bạn chăng?

Không nêu tên
"Năm 2007, cả nước phát hiện 584 vụ tham nhũng, nhưng không vụ nào do tổ chức Đảng phát hiện. Có trường hợp tiêu cực ở Tổng công ty vật tư nông nghiệp bị tố cáo lên tố cáo xuống, nhưng Đảng uỷ đó vẫn đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh. Cần xem lại vai trò của các cấp ủy Đảng trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng".

Trên đây không phải lời của "bọn phản động nước ngoài" nào đâu đấy nhé, mà là ông "Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng nói, trong hội nghị giao ban về công tác phòng, phòng tham nhũng khu vực phía Nam, ngày 12/1 tại TP.HCM" theo báo Vietnamnet ngày 12/1/2008.

Hơn nữa, ai tin cả xứ chỉ có 584 vụ tham nhũng? Người dân, nếu được phép, sẽ vạch ra hàng ngàn lần như vậy. Hàng ngũ ĐCSVN vài chục năm trước ra sao không biết, nhưng ngày nay thì không khác gì dân thành Sodoma ngày xưa, và ai bênh ĐCSVN thì cũng như ông Abraham khi xưa ráng tìm 100 người không phạm tội tại Sodoma không được, rồi 10 người cũng không, sau cùng đến 1 người cũng thất bại. Thành này sau đó bị Thượng đế đốt tan hoang, ai nhìn vào luyến tiếc đều bị biến thành muối.

Một bộ phận nào của cơ thể cho dù trước đây tốt đẹp, cần thiết cách mấy nhưng nay bị ung thư gây lan truyền khắp cơ thể và giết khổ chủ, thì có nên tiếp tục giữ nó lại hay không, hay nên cắt bỏ đi vì lợi ích các phần khác và mạng sống người chủ?

Linh Trung
Nếu không phải dưới đảng CS mà bất cứ với một đảng phái nào khác thì Việt nam ít nhất cũng đã đạt được tình trạng "phát triển" như ngày hôm nay, ít nhất chứ không nói là có thể khá hơn nhiều.

Tôi chỉ lấy làm lạ tại sao TB tổ chức ông Tô Huy Rứa chỉ cho bàn luận 1 số đề tài nhất định (tránh gây nhạy cảm), tôi ngỡ những ông bà "đã hoá rồng" này không cần phải bảo người ta cũng đủ thông minh để biết đâu là "lề phải" để bàn luận rồi chứ nhỉ.

Lê Hoành
Trước khó khăn cơm, áo, bạc tiền, chúng ta nên chấp nhận sự lãnh đạo của đảng để duy trì ổn định, để dân lành không bị đẩy vào cuộc xâu xé lẫn nhau lần nữa. Hoàn cảnh Việt Nam không giống như các nước CS khác,chẳng lẽ sau mấy chục năm chỉ đạo dân phất cao ngọn cờ Mác Lê giành lấy toàn quyền, bây giờ lại quay theo kinh tế thị trường, vội xóa bỏ chiêu bài thì làm sao đối mặt với hàng triệu đồng bào hai miền có người thân đã nằm xuống trong nội chiến.

Le Huy hoang Montreal
Vâng thưa bạn NXT, nếu DCSVN là như mọi đảng chính trị khác trên thế giới thì những gì chúng ta đang bàn đây là thừa. Đảng muốn nói, muốn viết gì thì kệ họ. Có điều là DCSVN tự cho mình quyền độc tôn định mệnh nước nhà (điều 4 bản Hiến Pháp đấy bạn ạ) vì vậy nó mới là nguyên nhân của mọi nguyên nhân.

Tất nhiên là chúng ta cũng có thể như một vài bạn khác trên diễn đàn, an phận, tranh thủ cuộc đời trong một xã hội đầy rẫy bất công, áp bức. Nhưng ta có thể như vậy mãi mãi được không?

Quoc Sài Gòn
Sửa đổi cương lĩnh lý luận theo kiểu gì là quyền của ĐCSVN, nhưng tuyệt đối không được áp đặt cái lý luận phi khoa học vốn đã được kiểm nghiệm trên thực tế này lên dân tộc VN. Nếu không nhận thức được tính phi khoa học của nó mà áp dụng thì bị coi là mù quáng, còn nếu đã biết rõ nó vô giá trị mà cứ áp đặt lên đầu nhân dân là độc tài.

NXT, TP.HCM hết lời ca ngợi Cuba, thử hỏi nếu được lựa chọn cho bản thân hoặc người thân của mình du học giữa Mỹ và Cuba, bạn chọn nước nào? Nếu nói ở đâu có ĐCS thì ở đó có CNXH thì cần phải xem lại khái niệm CNXH của bạn. Nếu ĐCS tài giỏi hơn người, đạo đức chân chính thì tại sao ở các nước đa đảng chưa bao giờ ĐCS được tuyệt đại đa số người dân bầu chọn?

Hãy nhìn nhận một cách khách quan, mọi hoạt động của ĐCSVN từ lý luận cho đến thực tiễn hiện nay trước hết là đều vì lợi ích của ĐCS. Tại bất kỳ một cuộc hội nghị nào ở VN, từ môi trường chính trị đến phi chính trị như văn hóa, khoa học, giáo dục... ĐCSVN đều phải được tung hô, tôn vinh tuyệt đối trước khi đi vào nội dung hội nghị.

Tôi cho rằng, VN sẽ không bao giờ trở thành một nước phát triển, văn minh nếu ĐCSVN và cái lý luận của họ vẫn độc quyền thống lĩnh ở VN.

BB, Việt Nam
Không cần phải sửa nếu vẫn tốt. Không cần phải nâng cao, phát triển, nếu vẫn còn cầm cự được. Đó cũng chính là dấu hiệu của bảo thủ và trì trệ. Thực tế cũng cho thấy, ĐCS chỉ cải tổ khi bị dồn vào bước đường cùng, còn không - xin các bạn hãy đợi đấy.

Anh Minh, Sài Gòn
Tôi không muốn tranh luận với mọi người, tôi muốn nói tự đáy lòng mình rằng dân tộc ta đang thoát khỏi đói nghèo, bằng cách trở về con đường xưa, tuyệt nhiên không phải con đường đi lên XHCN. Vậy thì những luận điểm mà các Ban nghiên cứu của Đảng đưa ra nhằm mục đích gì? thật tình không mấy ai nghe được và tin được, với họ cần phải nói như vậy, và đơn giản như vậy.

NXT, TP HCM
Qúy vị lạ thật ĐCS VN muốn sửa đổi hay thêm bớt lí luận của ĐCS VN là quyền là việc riêng của ĐCSVN , qúy vị ở đây lấy tư cách gì mà xen vô nhỉ ? Mà nhân dân VN, các nhà đầu đầu tư cũng chẳng quan tâm đến việc Đảng sửa đổi lí luận thế nào ? LÍ luận của Đảng chừng nào còn giúp kinh tế VN phát triển thì vẫn cứ ủng hộ chế độ hiện nay. Họ cần ổn định để phát triển chứ không cần " Cách mạng nhung " đâu nhé . CNCS là nghèo đói không biết qúy vị lấy từ đâu ra nhỉ ? Nếu không có CNXH thì liệu tư bản có thay đổi không ? Theo tôi đuợc biết là tại Pháp , Ý, Tây Ban Nha cũng có ĐCS tức là có CNXH tồn tại không hiểu tại các nuớc đó có nghèo đói như anh bạn Edu, RMitdac nói không nhỉ ? " Nghèo đói "như Cuba mà cũng miễn phí đuợc tiền học cho sinh viê! n các nuớc đến du học trong đó hình như có Mỹ, kể ra cũng tốt đấy chứ anh bạn QT.

Không nêu tên
Nghe đến tên những tác giả bản cương lĩnh như Đỗ Mười, Lê đức Anh, mọi người trong nước ngao ngán nghĩ lại thời kỳ bao cấp. Ngày hôm nay những lãnh đạo già nua của ĐCS vẫn kiên trì bám vào một cương lĩnh chính trị cũ từ 17 năm, lỗi thời và hạn chế. Đó là nguyên nhân của mọi khó khăn, trì trệ cho những đổi thay của đất nước. Đã đến lúc những thành phần cấp tiến của Đảng phải đứng lên đảm nhiệm vai trò lịch sử.

Ẩn danh
Lẽ ra thì quí vị lảnh đạo nên quyết tâm học hỏi thật sự những kinh nghiệm quý báu, những bài học sâu sắc, thực tế và giá trị về phát triển quốc gia của Singapore. Phát triển và đào tạo nhân lực như thế nào? Cần ai giúp đỡ? Singapore đã thành thật khiêm tốn học hỏi Phương Tây để ngày hôm nay vươn lên thành con rồng KT. Chứ không qua loa bằng những cuộc viếng thăm hữu nghị và chúc tụng tới lui. Giúp đất nước phát triển thì Việt Nam mình đang cần những Chiến lược gia hoạch định KT (Economic Plan Strategist) thật sự tài năng, chứ cái Hội đồng lý luận trung ương gì đó, lập ra để mong cứu vãn CNXH thì thật sự không gúp được gì cho đất nước.

Mai Ninh Vietnam
Diễn đàn có vẻ nghiêng về một phía. Tôi xin góp phần làm cho cân bằng lại. Lý luận Mác đã trải 150 năm mà chưa... chết. Thế thì cương lĩnh của đảng CSVN mới trải có 17 năm chắc là vẫn còn sức sống. Nó cứ sống, dù chính các đồng chí đảng viên đã lung lay lòng tin hoặc không còn tin vào nó nữa. Bộ chính trị cho nó sống thì báo chí và các cơ quan tuyên truyền phải hà hơi cho nó phải sống. Đảng ta đang ráo riết mở các chiến dịch tuyên truyền rầm rộ chưa từng thấy để mọi người tin rằng đảng ta đang sáng tạo chân lý thời đại. Tôi ước gì lần này đảng tuyên truyền hiệu quả để toàn dân VN hăng hái xây dựng CNXH dưới sự lãnh đạo "muôn năm" của đảng, giống y như thời xa xưa cả dân tộc đã hăng hái lên đường chống Mỹ (tức là giết lẫn nhau) vậy. Phong trào CS đã thăng ở VN dẫu rằng có đại bại trên toàn thế giới, chiến tranh lạnh kết thúc.

Trần Thiện
Khi nào những tàn dư của VNCH còn sống, còn thù hận,xúi dục làm loạn, thì đừng mơ thay đổi chiêu bài chủ nghĩa Mác Lê. Nên nhớ rằng nhờ chủ nghĩa Mác Lê sau mấy chục năm đấu tranh ta mới giành được chủ quyền để tiến lên XHCN như hôm nay, và ta đang làm bạn với năm châu, kể cả Mỹ. Chỉ những kẻ ngoan cố mới không chấp nhận sự lãnh đạo của đảng để duy trì ổn định.

Edu
Nhờ có "bí kíp" của "chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh" nên các vị lãnh đạo VN luôn tươi cười, hân hoan...chỉ khổ cho những người dân lam lũ hơn nửa thế kỷ nghèo đói nhất khu vực.

R.Mitdac
Con đường của Max và Lê nin là kích động bạo lực, phân tích mâu thuẫn để kích động mâu thuẫn trong xã hội dẫn tới đấu tranh giai cấp. Xã hội Max và Lên in muốn xây dựng cái gọi là "Chủ nghĩa xã hội" thực ra là xây dựng xã hội được tự do hơn nhà tù một ít. Mọi thứ trong xã hội nhà nước đều muốn "quản lý". Nếu chủ nghĩa Max còn tồn tại nơi nào trên trái đất thì ở đó là nơi đói khổ nhất trên thế gian này.

QT
"Đoàn kết với các đảng cộng sản", đoàn kết với CS Cuba nghèo nàn, Bắc Hàn sắt máu với cả ngàn người chết đói hàng năm? Để rồi cứ mãi phải tặng gạo, mặc chính dân VN mình đói. Hay với ông du đãng Trung Quốc luôn muốn thôn tính VN? Lịnh sử VN sẽ có ngày có những trang viết về cái ngu thời nay! Tôi nghĩ quý vị đi hỏi bất cứ ai trong/ngoài VN hiểu Xã Hội Chủ Nghĩa ra sao, tôi đoán chẳng ai biết nó là cái gì, XHCN là cái gì, ra sao?

Trung, Toronto, Canada
Có những bất hạnh cho Dân tộc và đất nước VN mình. Những nhà lảnh đạo VN không giống như những cựu đồng chí của họ ở Nga,Tiệp, Balan...,đã đặt lợi ích của cả dân tộc và đất nước họ lên trên hết, thẳng thừng, dứt khoát chối bỏ tất cả những gì thuộc về chủ nghĩa CS hoang tưởng. Thời điểm được gọi là hội nhập hiện nay, nói thẳng ra là phát triển KT theo đường hướng và dựa vào giúp đỡ và viện trợ của các quốc gia tư bản phát triển nhưng lại không dám nhìn nhận và xác quyết rõ con đường mình đang đi. Lâu lâu lại đem cái xác ướp CNXH ra trang điểm lại, để lòe mắt nhân dân mình.

Lẽ ra thì quí vị lảnh đạo nên quyết tâm học hỏi thật sự những kinh nghiệm quý báu, những bài học sâu sắc, thực tế và giá trị về phát triển quốc gia của Singapore. Phát triển và đào tạo nhân lực như thế nào? Cần ai giúp đỡ? Singapore đả thành thật khiêm tốn học hỏi Phương Tây để ngày hôm nay vươn lên thành con rồng KT. Chứ không qua loa bằng những cuộc viếng thăm hữu nghị và chúc tụng tới lui. Giúp đất nước phát triển thì Việt Nam mình đang cần những Chiến lược gia hoạch định KT (Economic Plan Strategist) thật sự tài năng, chứ cái Hội đồng lý luận trung ương gì đó, lập ra để mong cứu vãn CNXH thì thật sự không gúp được gì cho đất nước.

Minh, Boston, Hoa Kỳ
Ngày nào ông Lê Đức Anh và Đỗ Mười còn sống thì ngày đó đừng trông mong có thay đổi chính trị tại VN. Năm 1991 kỳ Đại hội VII, rất xui cho VN là ông ĐM thay ông NV Linh (là người theo CN quốc gia hơn CS) lên làm TBT, từ đó thay vì theo con đường "cách mạng xanh, nhung, cam" của Đông Âu, LX cũ, thì VN ngoặt theo TQ...để đổi lấy việc TQ ủng hộ phe ông ĐM.

Cũng từ khoảng năm 1991, dường như có một sự dàn xếp cho phe thân LX cũ ra đi, bằng cách "hiến" cho họ các mỏ dầu cũng vì phe này có nhiều người làm kỹ sư hóa dầu học từ Ukraine, LX cũ...Một số các nhân vật này (từng học tại Ukraine) nay làm chủ, hoặc đứng phía sau thống lĩnh, các tập đoàn lớn tại VN, một số nắm cổ phiếu giá trị hàng trăm triệu USD. Phe này cũng phá bĩnh việc xây nhà máy lọc dầu tại Vũng tàu. VN theo LX cũ (trường phái Lê Duẫn) thì quá nghèo khổ do các chương trinh "kinh tế mới", "hợp tác xã".

Từ 1991 VN theo TQ thì có cái lợi trước mắt là gia tăng kinh tế để hòng tích lũy tư bản, nhưng cuối cùng cũng chỉ để ngày nào đó quay trở lại CNXH, CNCS mà thôi, chứ người dân không bao giờ được tự chọn đường hướng chính trị, xã hội, văn hóa cho quốc gia và chính họ.

Ryan Nguyen, Seoul
Các nhóm đề tài lớn này quyết định vận mệnh của dân tộc Việt Nam cho khoảng 20 năm tới. Xem xét khách quan đến nhóm đề tài thứ nhất "Mô hình kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa khi đã là thành viên của WTO" với lý luận chính trị chống tư bản đế quốc sự vận hành bộ máy quản lý là một sự mâu thuẫn đến sụp đổ. Một mặt kêu gọi ngoại bản đầu tư thúc đẩy kinh tế, một mặt bộ máy chính trị vận hành theo hướng phản xu thế phát triển thì kết quả sẽ đem lại như sau:

- Đảng và Tư bản ngoại bang (một phần tư bản trong nước) sẽ làm giàu bất chính, bóc lột sức lao động của nhân dân. Đảng dùng bộ máy cai trị bạo lực để thực hiện chính sách kìm hãm dân trí, bắt người lao động làm việc cho tư bản với mức lương không tương xứng với đời sống xã hội đang thay đổi.

- Hai nhóm lý luận và kinh tế quá mâu thuẫn dẫn đến những chia rẽ trong nội bộ đảng cộng sản. Người thực hành chính sách không thể điều hành hệ thống để thoả mãn cả hai tiêu chí trên. Đó là sự kết hợp khập khiễng của những người có tầm nhìn hạn hẹp về chính trị và xu hướng của thế giới. Cũng dễ hiểu để thấy được điều này.

- Không có đồng minh thân cận để chia sẽ các quan điểm chung cuả nhau. Việt Nam sẽ bị cô lập khi có một biến cố lớn trên thế giới xảy ra.

Le Huy Hoang, Montreal, Canada
Nghe đến tên những tác giả bản cương lĩnh như Đỗ Mười, Lê đức Anh, mọi người trong nước ngao ngán nghĩ lại thời kỳ bao cấp. Ngày hôm nay những lãnh đạo già nua của ĐCS vẫn kiên trì bám vào một cương lĩnh chính trị cũ từ 17 năm, lỗi thời và hạn chế. Đó là nguyên nhân của mọi khó khăn, trì trệ cho những đổi thay của đất nước. Đã đến lúc những thành phần cấp tiến của Đảng phải đứng lên đảm nhiệm vai trò lịch sử. Ở hải ngoại chúng tôi trông chờ và ủng hộ một cuộc "Cách Mạng Nhung".

 
 
Diễn đàn BBC
Họ tên
Nơi gửi đi
Điện thư
Điện thoại (tùy ý)*
* không bắt buộc
Ý kiến (350 từ)
 
  
BBC có thể biên tập lại thư mà vẫn giữ đúng nội dung ý kiến và không bảo đảm đăng mọi thư gửi về.
 
CÁC BÀI LIÊN QUAN
Đảng 'nghĩ việc đổi tên'?
21 Tháng 10 , 2007 | Việt Nam
Bế mạc Hội nghị Trung ương 5
15 Tháng 7, 2007 | Việt Nam
Đảng sẽ là 'của dân tộc Việt Nam'
18 Tháng 4, 2006 | Việt Nam
TRANG NGOÀI BBC
BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.
TIN MỚI NHẤT
 
 
Gửi trang này cho bè bạn   Bản để in ra
 
   
 
BBC Copyright Logo ^^ Trở lại đầu
 
  Trang chủ| Thế giới | Việt Nam | Diễn đàn | Bóng đá |Văn hóa | Trang ảnh |
Chuyên đề| Learning English
 
  BBC News >> | BBC Sport >> | BBC Weather >> | BBC World Service >> | BBC Languages >>
 
  Ban Việt ngữ | Liên lạc | Giúp đỡ | Nguyên tắc thông tin cá nhân