Skip to main contentAccess keys helpA-Z index
BBCVietnamese.com
chinese
russian
french
Other Languages
 
19 Tháng 7 2008 - Cập nhật 06h45 GMT
 
Gửi trang này cho bè bạn   Bản để in ra
'Đặt vấn đề chưa đúng tầm'
 
Quang cảnh hội nghị trung ương 7
Hội nghị Trung ương 7 họp từ 8/7-17/7
Hội nghị ban Chấp hành Trung ương đảng Cộng sản lần thứ bảy vừa kết thúc trong tuần vừa rồi tại Hà Nội.

Sau chín ngày họp, hội nghị đã đưa ra ba nghị quyết về vai trò của thanh niên, đội ngũ trí thức và các vấn đề liên quan tới nông nghiệp, nông thôn và nông dân.

Hội nghị cũng quyết định giao cho bộ Chính trị ra kết luận và giải pháp phát triển kinh tế.

BBC vừa có cuộc nói chuyện với ông Lê Hồng Hà, một người từng giữ vị trí cao trong chính quyền và nay vẫn thường xuyên theo dõi sát tình hình chính trị - xã hội trong nước.

BBC: Thưa, ông có thể cho biết đánh giá chung của ông về các chủ đề thảo luận trong hội nghị trung ương lần này?

Ông Lê Hồng Hà: Hội nghị trung ương lần này bàn bốn vấn đề thì ba vấn đề đầu (thanh niên, trí thức và tam nông) chương trình công tác của Trung ương họ đã quy định từ cách đây hai năm chứ không phải bây giờ mới đặt ra.

Vấn đề tam nông theo tôi là vấn đề cấp bách, nên đặt ra và nên bàn. Khu vực nông thôn có quá nhiều vấn đề: đời sống người dân thấp, mâu thuẫn xã hội tập trung nhiều cũng ở nông thôn, rồi khiếu kiện ruộng đất...vv...

Nhưng thực ra khái niệm tam nông - nông nghiệp - nông thôn- nông dân, là khái niệm của Trung Quốc. Chúng ta nên mở rộng bàn về cuộc sống kinh tế - xã hội ở khu vực mà hiện nay là nông thôn nhưng tới đây một phần sẽ bị đô thị hóa.

 Đáng ra 9/10 Hội nghị 7 là phải tập trung bàn về vấn đề lạm phát, nhưng họ chỉ đặt đây là chủ đề phụ. Cách đặt vấn đề như vậy là không xứng tầm.
 

Nông dân nhiều người tới đây cũng sẽ không còn làm nông nghiệp nữa.

BBC:Thưa còn chủ đề thứ tư, là về phát triển kinh tế - xã hội, thì ông nhận xét thế nào?

Ông Lê Hồng Hà: Một đảng tự nhận là có trách nhiệm lớn đối với dân tộc thì đáng ra 9/10 Hội nghị 7 là phải tập trung bàn về vấn đề lạm phát. Vì từ cuối năm 2007 tới nay, vấn đề lớn nhất, liên quan tới cuộc sống của 90% người dân chính là lạm phát.

Thế nhưng họ chỉ đặt đây là chủ đề phụ, đặt cuối cùng, lại để hình thức là cho ban cán sự đảng bên chính phủ sang 'báo cáo' và cũng không ra nghị quyết Trung ương. Cách đặt vấn đề như vậy là hoàn toàn không xứng tầm.

Tranh chấp trong Đảng?

BBC: Việc giao cho Bộ Chính trị ra kết luận và giải pháp liệu có phải là chỉ dấu cho thấy sự không hài lòng đối với việc điều hành kinh tế của chính phủ thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng không, thưa ông?

Ông Lê Hồng Hà: Xưa nay, Trung ương phải có quyền và trách nhiệm ra nghị quyết. Vậy cho nên lần này với việc Trung ương không ra nghị quyết có thể coi là cử chỉ đẩy trách nhiệm sang phía Chính phủ, để không tự phê bình. Tôi thấy trách nhiệm của Trung ương trong việc này phải là quan trọng.

Thực ra, các biện pháp mà Chính phủ đã đưa ra để ổn định kinh tế là tốt, nhưng tôi nghi ngờ về việc thi hành.

Thí dụ việc tiết kiệm chi công còn đang gay go, điều chỉnh đầu tư công cũng còn ngập ngừng. Cải cách các tập đoàn kinh tế quốc doanh cũng khó khăn vì nó đụng chạm tới chính quyền lợi của các vị lãnh đạo.

BBC: Ông có nói tới một sự 'đổ trách nhiệm' sang Chính phủ. Một số nhà quan sát nước ngoài gần đây có nói nhiều về tình trạng tranh chấp trong nội bộ đảng Cộng sản, ông nghĩ sao về vấn đề này ạ?

Ông Lê Hồng Hà: Tôi nghĩ hiện đây chưa phải biểu hiện của cuộc đấu tranh giữa phái cải cách và phái bảo thủ như người ta nói. Chủ yếu là, các bậc lãnh đạo hiện nay nói chung hiểu về kinh tế, lạm phát, cũng như trách nhiệm của họ còn rất mù mờ, chưa nhận thức rõ về vấn đề.

Bởi vậy đáng ra họ phải tập trung bàn về các vấn đề bức bách nhất như kinh tế, hay giáo dục, thì họ lại không làm.

Yêu cầu xã hội

BBC: Thưa ông tại thời điểm này chúng ta đã có thể đoán hội nghị trung ương 8 sẽ bàn về các chủ đề gì chưa ạ?

Ông Lê Hồng Hà: Hội nghị trung ương 8 được coi là hội nghị giữa nhiệm kỳ của ban Chấp hành Khóa X. Tất nhiên tầm quan trọng của nó rất lớn.

Thế nhưng vấn đề cần chú ý là làm sao để hội nghị trung ương đáp ứng được các yêu cầu của xã hội. Như Hội nghị 7, vấn đề quan trọng nhất thì lại chỉ bàn một cách sơ sài. Đóng góp của các ủy viên chắc không được nhiều.

 Hội nghị trung ương lần tới sẽ được coi là hội nghị giữa nhiệm kỳ của ban Chấp hành Khóa X.
 

BBC: Cuối cùng xin hỏi ông về quyết định kỷ luật ông Bí thư Cà Mau Võ Thanh Bình. Đây có phải dấu hiệu cho thấy đang có quyết tâm mạnh tay trước các sai phạm trong Đảng không thưa ông?

Ông Lê Hồng Hà: Thực ra hội nghị trung ương bàn và đưa ra quyết định kỷ luật là vì ông Võ Thanh Bình là ủy viên trung ương. Nhưng vụ này cho thấy trong cơ cấu lãnh đạo của đảng có các phần tử kém về trình độ và nhân cách như vậy.

Với biện pháp kỷ luật quá nhẹ là chỉ cảnh cáo, hiện ông Bình vẫn là ủy viên trung ương, bí thư tỉnh ủy, tôi nghĩ việc này làm nhiều đảng viên và người dân không hài lòng.

 
 
CÁC BÀI LIÊN QUAN
Đảng CS họp Hội nghị Trung ương 7
08 Tháng 7, 2008 | Việt Nam
TRANG NGOÀI BBC
BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.
TIN MỚI NHẤT
 
 
Gửi trang này cho bè bạn   Bản để in ra
 
   
 
BBC Copyright Logo ^^ Trở lại đầu
 
  Trang chủ| Thế giới | Việt Nam | Diễn đàn | Bóng đá |Văn hóa | Trang ảnh |
Chuyên đề| Learning English
 
  BBC News >> | BBC Sport >> | BBC Weather >> | BBC World Service >> | BBC Languages >>
 
  Ban Việt ngữ | Liên lạc | Giúp đỡ | Nguyên tắc thông tin cá nhân