Skip to main contentAccess keys helpA-Z index
BBCVietnamese.com
chinese
russian
french
Other Languages
 
 
Gửi trang này cho bè bạn   Bản để in ra
Lãnh tụ Đại Việt Hà Thúc Ký qua đời
 
Ông Hà Thúc Ký
Ông Hà Thúc Ký đã qua đời ở Hoa Kỳ
Ông Hà Thúc Ký, lãnh tụ đảng Đại Việt tại miền Nam Việt Nam trước 1975, vừa qua đời ngày 16/10 tại Mỹ, thọ 89 tuổi.

Bị tù thời Ngô Đình Diệm, được thả năm 1963, ông nổi tiếng vì các hoạt động chính trị ở miền Nam với các giai đoạn từ ủng hộ đến chống đối chính quyền.

Năm 1974, ông kiện Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu tội vi hiến ra Tối cao Pháp viện.

Sau 1975, ông và đảng Đại Việt Cách Mạng hoạt động tại Hoa Kỳ và Canada.

Ba giai đoạn

Theo cựu đại sứ Bùi Diễm, người thay ông Hà Thúc Ký làm lãnh đạo Đại Việt ở hải ngoại từ năm 2006 thì đảng Đại Việt chống Pháp trong bí mật.

Được ông Trương Tử Anh lập ra năm 1939, đảng này cổ vũ cho đấu tranh vũ trang giành độc lập.

Một số nguồn tin nói trong thập niên 1940, Đại Việt được giới quân sự Trung Hoa Dân quốc huấn luyện.

Họ cũng tham gia nhiều liên minh khác nhau với các đảng không cộng sản.

Ông Bùi Diễm, năm nay 86 tuổi, nói sau khi Cựu hoàng Bảo Đại về nước với tư cách Quốc trưởng Quốc gia Việt Nam thì ông Hà Thúc Ký và đảng ra hoạt động công khai, và tham gia chính trị tại miền Nam.

Trả lời BBC Tiếng Việt hôm 20/10 từ Hoa Kỳ, ông nói:

Ông Hà Thúc Ký, lãnh tụ đảng Đại Việt trong một cuộc họp ở hải ngoại
 Người bạn đồng hành của tôi, ông Hà Thúc Ký là một chiến sĩ cách mạng kiên cường
 
Ông Bùi Diễm

"Thời cụ Ngô Đình Diệm, Đại Việt đã có những hoạt động chính trị nhưng sang thời Đệ Nhị Cộng hòa, thì những hoạt động chính trị mạnh mẽ hơn trước."

Sau này ông Hà Thúc Ký tiếp tục hoạt động cùng đảng Đại Việt ở nước ngoài cho mục tiêu như họ nói là “vì tự do dân chủ và nhân quyền cho Việt Nam”.

Được hỏi vì sao Đại Việt thất bại, chưa bao giờ trở thành một lực lượng chính yếu tại Việt Nam, ông Bùi Diễm nói sau kháng chiến chống Pháp, Đại Việt lớn mạnh nhiều ở miền Nam và đặc biệt là miền Trung, quê ông Hà Thúc Ký.

Nhưng theo ông, thời Ngô Đình Diệm, các đảng quốc gia đều bị hạn chế vì chỉ đảng Cần lao Nhân vị được chính quyền ủng hộ.

Chỉ sau khi chính quyền Ngô Đình Diệm chấm dứt, sang thời quân nhân, Đệ nhị Cộng hòa thì Đại Việt có cơ hội hoạt động nhiều hơn.

Ông Hà Thúc Ký ra tranh cử tổng thống năm 1967 nhưng thất bại. Tuy thế, ông trúng cử dân biểu và cùng một số nhân vật của Đại Việt tham gia Lưỡng viện Quốc hội.

Năm 1974, sau khi “Quy chế chính đảng” được Tổng thống Thiệu ban hành, ông Hà Thúc Ký đưa đơn ra tòa kiện ông Thiệu vi hiến.

Sau 30/04/1975, ông vượt biên sang sống tại Hoa Kỳ.

 
 
CÁC BÀI LIÊN QUAN
Giải nghĩa lịch sử
20 Tháng 10 , 2008 | Văn hóa
TRANG NGOÀI BBC
BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.
TIN MỚI NHẤT
 
 
Gửi trang này cho bè bạn   Bản để in ra
 
   
 
BBC Copyright Logo ^^ Trở lại đầu
 
  Trang chủ| Thế giới | Việt Nam | Diễn đàn | Bóng đá |Văn hóa | Trang ảnh |
Chuyên đề| Learning English
 
  BBC News >> | BBC Sport >> | BBC Weather >> | BBC World Service >> | BBC Languages >>
 
  Ban Việt ngữ | Liên lạc | Giúp đỡ | Nguyên tắc thông tin cá nhân