Đấu giá súng nạm vàng của vua Càn Long

Một khẩu súng hỏa mai nạm vàng và bạc của Hoàng đế Càn Long sắp được đem ra bán đấu giá tại London với giá dự kiến lên tới 1,5 triệu bảng.

Hình chạm trên chiếc khánh nhỏ ghi chữ Hán 'Đệ Nhất Đặc Đẳng', là hàng cao cấp nhất cho nhà vua của Thanh Triều.

Báo chí Anh ca ngợi đây là vật phẩm "có giá trị nghệ thuật cao nhất" từ bộ sưu tập về vua Càn Long của Nhà Thanh, Trung Hoa được bán tại London.

Bản quyền hình ảnh SOTHEBY LONDON
Bản quyền hình ảnh SOTHEBY LONDON
Bản quyền hình ảnh SOTHEBY LONDON

Vua Càn Long trị vì từ 1735 đến 1796 trong thời kỳ tộc Mãn Châu thống trị Trung Quốc.

Nhà đấu giá Sotheby cũng giới thiệu một bức tranh Vua Càn Long đi săn và cầm khẩu súng giống như khẩu bán tại Anh.

Khẩu súng được đem bán, theo ông Robert Bradlow, giám đốc của cuộc đấu giá, nói là tác phẩm từ thế kỷ 18 dành riêng cho Hoàng đế Trung Hoa.

Bản quyền hình ảnh SOTHEBY LONDON
Bản quyền hình ảnh SOTHEBY LONDON