Bản đồ tương tác kết quả bầu cử Hoa Kỳ

Donald Trump chiến thắng

Trình duyệt của bạn không hỗ trợ nội dung tương tác này. Bạn cần trình duyệt có Javascript.

Tỉ lệ phiếu cho Hillary Clinton

Dân chủ

Trình duyệt của bạn không hỗ trợ nội dung tương tác này. Bạn cần trình duyệt có Javascript.

Tỉ lệ phiếu cho Donald Trump

Cộng hòa

Trình duyệt của bạn không hỗ trợ nội dung tương tác này. Bạn cần trình duyệt có Javascript.

Tin liên quan