Người Tân Cương bị tịch thu hộ chiếu

A police officer (R) checks a passport in Xinjiang (File picture October 2005)
Chụp lại hình ảnh,

Các nhóm nhân quyền chỉ trích việc tịch thu hộ chiếu là nhằm đánh vào quyền tự do đi lại của những người sống tại Tân Cương

Giới chức Trung Quốc bắt đầu tịch thu hộ chiếu của những người sống tại vùng Tân Cương ở miền Tây, nơi từng thường xuyên xảy ra tình trạng bất ổn.

Chính phủ nói đây là bước đi nhằm chống 'chủ nghĩa khủng bố'. Tuy nhiên, điều này bị các nhóm nhân quyền chỉ trích mạnh mẽ.

Nhiều người Hồi giáo ở Tân Cương nói họ phải đối diện tình trạng phân biệt đối xử rộng khắp.

Chính phủ Trung Quốc rất muốn xóa sổ tình trạng bạo lực nổ ra lẻ tẻ ở tỉnh này, điều mà giới chức quy trách nhiệm cho các tay súng Hồi giáo.

Chụp lại hình ảnh,

Đa số người thiểu số Uighur, chếm 45% dân số Tân Cương, theo đạo Hồi

Người Uighurs, chiếm 45% dân số Tân Cương, thường khiếu nại về việc bị từ chối cấp giấy thông hành.

Hồi tháng Sáu, cảnh sát Tân Cương đã ra lệnh cư dân phải cung cấp mẫu ADN và dữ liệu sinh học khi nộp đơn xin giấy thông hành.

Theo quy định mới, tất cả những ai sống tại Tân Cương đều phải nộp lại hộ chiếu, giấy tờ đi lại cho cảnh sát để "giữ gìn".

Phóng viên BBC Stephen McDonell tại Bắc Kinh nói toàn bộ cư dân nay phải nộp đơn xin phép khi muốn ra khỏi đất nước thì mới được xét cho nhận lại hộ chiếu.

Tổ chức Theo dõi Nhân quyền (Human Rights Watch) nói đây là việc vi phạm quyền tự do di lại.

Hội người Uighur Thế giới nói tuy các biện pháp mới bề ngoài có vẻ như áp dụng với toàn bộ cư dân, nhưng thực ra là nhắm vào cộng đồng người Uighur.

Trong những năm qua, giới chức Trung Quốc đã quy trách nhiệm về các cuộc tấn công cho các tay súng Uighur, những người giới chức nói là chịu ảnh hưởng hoặc được hỗ trợ bởi các nhóm khủng bố nước ngoài.

Các lãnh đạo Uighur bác bỏ việc họ đứng đằng sau tình trạng bạo lực trên.