Donald Trump đề cử thẩm phán bảo thủ vào Tòa Tối cao

Tổng Thống Mỹ Donald Trump đề cử ông Neil Gorsuch, theo quan điểm bảo thủ, vào ghế trống của Tòa Tối cao Mỹ.

Bản quyền hình ảnh Getty Images
Image caption Thẩm phán Neil Gorsuch bắt tay Tổng thống Donald Trump

Nếu được Thượng viện thông qua, vị thẩm phán bang Colorado 49 tuổi sẽ giúp phục hồi đa số của nhóm bảo thủ tại tòa.

Trước đó, chánh án Antonin Scalia đã qua đời.

Tòa Tối cao có quyền tối thượng về pháp luật liên quan các vấn đề nhạy cảm nhất như phá thai, kiểm soát súng.

Trump cất nhắc hai vị trí chủ chốt

Tổng thống Trump ca ngợi thẩm phán Gorsuch "có trí tuệ siêu việt, có nền giáo dục pháp ly không ai sánh bằng, và quyết tâm diễn dịch hiến pháp theo văn bản".

Thẩm phán Gorsuch là người tin rằng Hiến pháp Mỹ cần được theo đúng như những nhà sáng lập Hoa Kỳ đã định.

Nếu được thông qua, phe bảo thủ sẽ đạt tỉ lệ 5-4 trong tòa chín người.

Bản quyền hình ảnh Getty Images
Image caption Chánh án Scalia (hàng đầu, thứ hai từ trái) là một trong năm người theo quan đểm bảo thủ ở Tòa Tối cao

Tin liên quan