Khi bố đang trên TV
Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

Khi bố đang trên TV

Hãy xem chuyện gì xảy ra với ông bố này khi ông trả lời phỏng vấn với BBC qua Skype từ nhà.

Trợ lý giáo sư Robert Kelly đang nói chuyện về một chủ đề nghiêm túc - Nam Hàn thì các con ông vào phòng.

Mặc dù sau lưng ông tình hình thật hỗn loạn, ông vẫn giữ được nét mặt nghiêm nghị.