Quốc vương Thái Lan thông qua hiến pháp mới

Nhà vua Maha Vajiralongkorn Bản quyền hình ảnh Reuters
Image caption Nhà vua Maha Vajiralongkorn

Quốc vương Thái Lan đã ký hiến pháp mới mở đường cho dân chủ trở lại, nhưng vẫn để quân đội có ảnh hưởng đến chính trị.

Nhà vua Maha Vajiralongkorn ký văn bản tại buổi lễ ở Bangkok.

Các chính phủ được bầu tương lai sẽ bị hạn chế bởi một thượng viện được bổ nhiệm, và tuân thủ kế hoạch phát triển 20 năm của quân đội.

Hiến pháp cũ bị xóa bỏ sau khi quân đội nắm quyền gần ba năm trước.

Giới chỉ trích nói hiến pháp mới chỉ cho phép một nền dân chủ nửa mùa, bị điều khiển.

Trưng cầu dân ý năm ngoái đã thông qua văn bản này.

Nay bầu cử có thể diễn ra năm 2018.

Tin liên quan