Yoga bia
Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

Hình thức yoga mới: Yoga bia

Bắt nguồn từ Đức, hình thức tập yoga kết hợp với uống bia đã lan sang Úc và Thái Lan.

Trong lớp yoga này, người tập kết hợp chánh niệm của thiền với thú vui uống bia.