Anh Quốc bắt đầu ngày tổng tuyển cử

Phòng phiếu đóng cửa vào lúc 22 giờ cùng ngày. Bản quyền hình ảnh Getty Images
Image caption Phòng phiếu đóng cửa vào lúc 22 giờ cùng ngày.

Các phòng phiếu tại Anh Quốc đã mở cửa cách đây khoảng 1 giờ để người dân đi bỏ phiếu bầu trong kỳ tổng tuyển cử.

Giờ mở cửa là 7:00 giờ sáng tại hơn 40 ngàn điểm bỏ phiếu trên toàn Anh Quốc và sẽ đóng cửa vào lúc 22 giờ cùng ngày.

Bầu cử Anh: đặt quyền lợi đất nước trên đảng phái

Thủ tướng Anh muốn có bầu cử sớm

650 dân biểu sẽ được bầu với khoảng 46.9 triệu người đăng ký đi bầu, tăng so với 46.4 triệu người đăng ký bỏ phiếu vào năm 2015.

Một số cử tri nói họ đã bỏ phiếu bằng đường bưu điện, là cách bỏ phiếu vốn chiếm 16.4% tổng số cử tri trong kỳ tổng tuyển cử vào năm 2015.

Tổng số cử tri vào năm 2015, khi đảng Bảo Thủ thắng 331 trên tổng số 650 ghế, tăng 66.4% so với kỳ bầu cử năm 2010.

Hầu hết các điểm bỏ phiếu nằm tại trường học, các trung tâm cộng đồng và nhà thờ nhưng trước đây người ta cũng dùng cả quán bia rượu, một tiệm giặt là và một xe buýt trường học làm nơi bỏ phiếu.

Để có được đa số tại Hạ viện, một đảng phải giành 326 ghế.