Bầu cử Anh: Những khả năng có thể xảy ra

Khi không một đảng duy nhất nào giành đủ số ghế để tự mình thành lập một chính phủ với đa số thì gọi là "Quốc hội treo" Bản quyền hình ảnh Reuters
Image caption Khi không một đảng duy nhất nào giành đủ số ghế để tự mình thành lập một chính phủ với đa số thì gọi là "Quốc hội treo"

Chuyện gì sẽ xảy ra nếu không có một đảng thắng với đa số sau ngày bầu cử vào thứ Năm 8/6/2016?

Đảng có nhiều dân biểu nhất sẽ thành lập chính phủ kế tiếp?

Không nhất thiết là như vậy. Đảng giành nhiều ghế nhất sau khi phiếu được kiểm tại tất cả 650 đơn vị bầu cử, thường được gọi là đảng thắng trong cuộc bầu cử và lãnh đạo của đảng này gần như luôn trở thành Thủ tướng.

Nhưng điều đó có thể không xảy ra lần này nếu không có đảng nào chiếm đa số. Có khả năng đảng đứng thứ hai sẽ thành lập chính phủ với sự hậu thuẫn của các đảng khác.

Làm cách nào để một ai đó thắng cử?

Cách dễ nhất để trở thành Thủ tướng là thắng với đa số tại Hạ viện - đa số có nghĩa là đảng đó giành nhiều ghế tại Hạ viện hơn tất cả các đảng khác gộp lại.

Cần có bao nhiêu dân biểu tại Hạ viện để trở thành đa số?

Cần 326 ghế. Như vậy là đủ để có một chính phủ có thể bỏ phiếu thông qua các đạo luật mà không bị các đảng đối lập bỏ phiếu bác. Nếu không đạt con số đó thì sẽ rơi vào tình trạng "Quốc hội treo".

"Quốc hội treo" nghĩa là gì?

Bản quyền hình ảnh Getty Images
Image caption Đảng Lao Động và Đảng Bảo thủ hơn 12 triệu cử tri mỗi đảng bầu cho mình.

Khi không một đảng duy nhất nào giành đủ số ghế để tự mình thành lập một chính phủ với đa số thì gọi là "Quốc hội treo" (Hung Parliament). Điều này đã xảy ra vào lần tổng tuyển cử năm 2010.

Điều gì sẽ diễn ra nếu một lần nữa lại có một "Quốc hội treo"?

Sẽ có những cuộc hội đàm cấp tập giữa lãnh đạo các đảng và các nhóm thương thuyết của họ để thành lập một liên minh chính phủ.

Nữ hoàng Anh sẽ đóng vai trò gì?

Lãnh tụ của đảng nào có thể nói với Nữ hoàng rằng họ đã có một đa số có thể làm việc với nhau tại Hạ viện sẽ là người được Nữ hoàng phê chuẩn việc thành lập chính phủ.

Theo truyền thống, Nữ hoàng không can thiệp vào các đảng chính trị vì thế không bao giờ có chuyện bà sẽ chọn ai là Thủ tướng.

Liên minh chính phủ là gì?

Một liên minh là khi hai hoặc vài đảng hợp tác để điều hành chính phủ như một đơn vị thống nhất. Các đảng nhỏ hơn trong liên minh sẽ được giao các chức vụ Bộ trưởng và một chương trình liên hợp chính phủ sẽ được đề ra.