Cuba với dấu tích chủ nghĩa xã hội

Nhân chuyện Tổng thống Trump siết lại quy định giao thương với Cuba các bạn xem một số hình ảnh về đảo quốc cộng sản này.

Khẩu hiệu cách mạng Cuba

Nguồn hình ảnh, Hanh Ly

Chụp lại hình ảnh,

Khẩu hiệu cách mạng Cuba

Nguồn hình ảnh, Hanh Ly

Chụp lại hình ảnh,

Xe cũ trên nền khẩu hiệu cách mạng Cuba

Nguồn hình ảnh, Hanh Ly

Chụp lại hình ảnh,

Quảng trường mang tên anh hùng dân tộc Jose Marti, Havana

Nguồn hình ảnh, Xinhua

Chụp lại hình ảnh,

Doanh nghiệp nhỏ ở tỉnh Granma, Cuba: Kinh tế thị trường sơ khai đã đến với Cuba

Nguồn hình ảnh, Chip Somodevilla/Getty Images

Chụp lại hình ảnh,

Chuẩn bị cho đại lễ

Nguồn hình ảnh, Xinhua

Chụp lại hình ảnh,

Quán rượu ở tỉnh Granma

Nguồn hình ảnh, Hanh Ly

Chụp lại hình ảnh,

Phòng trưng bày trong Pháo đài Castillo de la Real Fuerza

Nguồn hình ảnh, Hanh Ly

Chụp lại hình ảnh,

Trưng bày vũ khí, xe pháo và máy bay trong khu vực của Pháo đài Castillo de la Real Fuerza