Biển Đông: 'Trung Quốc thành công phân hóa Asean'
Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

Biển Đông: 'Trung Quốc phân hóa Asean thành công'

"Trung Quốc đã và đang thành công trong việc phân hóa Asean trong hồ sơ Biển Đông và sự đồng thuận của các thành viên Asean ngày càng suy yếu," Tiến sỹ Lê Hồng Hiệp nói với BBC.

Nhà nghiên cứu cao cấp về chính trị thuộc Viện Nghiên cứu Đông Nam Á (ISEAS) ở Singapore cho rằng với việc Philippines thay đổi cách tiếp cận về Biển Đông và "buông cờ" sau phán quyết của tòa trọng tài về đường chín đoạn thì Việt Nam dường như cũng đang phải thay đổi cách tiếp cận.