Dog meat festival
Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

Trung Quốc vẫn không thể bỏ thịt chó

Tuy các nhà bảo vệ động vật đã cố gắng hủy bỏ lễ hội Thịt chó tại Ngọc Lâm, Trung Quốc nhưng các quan chức vẫn cho phép lễ hội được diễn ra.

Các nhà hoạt động còn tố cáo các quầy thịt đã đun sôi luộc sống các chú chó để thịt tươi ngon hơn. Một số người dân địa phương thì cho rằng truyền thống là truyền thống, không thể bỏ được.