Vì sao người Cộng sản chọn Búa Liềm?

Vì sao người Cộng sản chọn Búa Liềm?

Khi hợp lại, chiếc búa và lưỡi liềm trở thành một trong những biểu tượng nổi tiếng nhất trong lịch sử.

Hình ảnh này ra đời như thế nào? Vì sao nó trở thành biểu tượng của Cách mạng Nga và Liên bang Xô Viết?

Cùng BBC tìm hiểu ý nghĩa biểu tượng này với Giáo sư nghệ thuật Nga, Natalia Murray từ Viện nghiên cứu Nghệ thuật Courtauld, London.