Kim Jong-un cảm động về buổi biểu diễn K-pop ở Bình Nhưỡng

Kim Jong-un cảm động về buổi biểu diễn K-pop ở Bình Nhưỡng

Lãnh tụ Kim Jong-un 'cảm động' khi xem buổi biểu diễn của các nghệ sỹ K-pop Hàn Quốc ở Bình Nhưỡng